Ubezpieczenie zdrowotne studentów – informacja NFZ

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

NFZ na swej stronie internetowej opublikował informację w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego  studentów. Poniżej jej najistotniejsze fragmenty:

„(…) Będąc studentem możesz korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeśli zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego rodzina albo uczelnia. Gdy podejmiesz pracę na podstawie umowy o pracę, to do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Cię pracodawca.

Jako student masz prawo do świadczeń w ramach NFZ, gdy spełniasz jeden z warunków:

 • masz własny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę, rentę)
 • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny
 • jesteś zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez pracodawcę

Gdy masz własny tytuł do ubezpieczenia, rodzina i uczelnia nie mogą zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. Jako student możesz mieć własny tytuł do ubezpieczenia, np. gdy:

 • pracujesz na podstawie umowy o pracę – do ubezpieczenia zgłasza Cię pracodawca
 • prowadzisz własną działalność gospodarczą – do ubezpieczenia zgłaszasz się sam.

WAŻNE! Rodzice zgłosili Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, ale podjąłeś pracę np. w czasie wakacji i byłeś zatrudniony w ramach umowy o pracę? Pamiętaj! Po zakończeniu pracy zarobkowej, rodzice powinni ponownie zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu członka rodziny, abyś mógł w pełni korzystać ze świadczeń w ramach NFZ. 

Czy wiesz, że…

Jeśli masz mniej niż 26 lat i pracujesz na podstawie umowy zlecenia, to zleceniodawca nie zgłosi Cię do ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku zgłosić do ubezpieczenia powinni Cię rodzice lub uczelnia.

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez rodziców

Jeżeli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia, powinieneś zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jako członek rodziny możesz być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego do ukończenia 26 roku życia. Jeśli rodzic, który zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego zmienia pracę, przechodzi na emeryturę musi zgłosić Cię ponownie do ubezpieczenia u nowego płatnika składek.

Do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny mogą Cię zgłosić:

 • rodzice lub współmałżonkowie rodziców
 • dziadkowie, jeśli rodzice nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
 • współmałżonek, jeśli ma swój tytuł do ubezpieczenia.

 

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście. 

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię

Jeśli nie masz własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a rodzic albo inna osoba uprawniona nie może zgłosić Cię do ubezpieczenia zdrowotnego, bo np. Twoi rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni, może zrobić to uczelnia. Co ważne:

 • uczelnia nie zgłosi Cię do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego
 • uczelnia ubezpieczy Cię tylko na Twój wniosek, który musisz złożyć w dziekanacie
 • jeśli w trakcie studiów rozpoczniesz pracę, np. na podstawie umowy o pracę, uczelnia musi Cię wyrejestrować z ubezpieczenia, a zgłosi Cię do niego pracodawca
 • gdy zakończysz pracę, rodzic albo uczelnia muszą Cię zgłosić ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętaj! Nie stanie się to automatycznie.

WAŻNE! Ukończyłeś 26 rok życia i nadal się uczysz? Nie podlegasz już ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Powinieneś powiadomić uczelnię o braku ubezpieczenia. Uczelnia ubezpieczy Cię tylko na Twój wniosek. Musisz sam zgłosić się do dziekanatu. Wyjątek stanowią studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mogą być zgłaszani do ubezpieczenia przez rodziców bez względu na wiek.

Czy wiesz, że…

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Jednak prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zachowujesz przez 4 miesiące od zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

(…)

Pomoc medyczna poza miejscem zamieszkania

Wyjechałeś na studia do innego miasta? Do tej pory korzystałeś z pomocy lekarskiej w swojej rodzinnej miejscowości? Wybierz nowego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który będzie blisko Twojego nowego miejsca zamieszkania i w razie potrzeby udzieli Ci pomocy medycznej. Zmiany dokonasz poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza, pielęgniarki, położnej POZ druku deklaracji. Nie masz obowiązku powiadamiania poprzedniej placówki o tej zmianie. (…)”.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł