Roczne ograniczenie (limit 30-krotności) podstawy wymiaru składek ZUS w 2024 r.

Kadry i Płace 2024 najnowsze zmiany przepisów

W 2024 r., tak samo jak w latach ubiegłych, przy rozliczeniach zusowskich trzeba brać pod uwagę roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych), które odpowiada kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Chodzi tu o tzw. limit składek ZUS czyli górną granicę, po przekroczeniu której, w danym roku kalendarzowym płatnik jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać ww. składki.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. przewidziano na kwotę 7.824 zł (wzrost z poziomu 6.935 zł obowiązującego w 2023 r.).

W efekcie, w 2024 r. limit składek ZUS czyli roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi:

234.720 zł (30 x 7.824 zł).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Powyższe znajduje potwierdzenie w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2023 r. poz. 1342).

 

Poniżej linki do kalkulatorów rozliczających w 2024 r. wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym, uwzględniającego roczny limit podstawy wymiaru składek ZUS oraz zasady kalkulowania zaliczek na podatek w sytuacji przekroczenia progu podatkowego:

Jak w 2023 r. obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Wynagrodzenie w ujęciu rocznym – umowa o pracę
Jak rozliczyć w 2024 r. wynagrodzenie – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

 

Poniższa tabela zawiera roczne limity podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązujące w latach od 1999 r. do 2023 r.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r. Rok obowiązywania Podstawa prawna
50 375,22 zł 1999 (MP 1998 nr 46, poz. 658)
54 780,00 zł 2000 (MP 1999 nr 41, poz. 640)
62 940,00 zł 2001 (MP 2000 nr 43, poz. 855)
64 620,00 zł 2002 (MP 2001 nr 47, poz. 785)
65 850,00 zł 2003 (MP 2002 nr 60, poz. 845)
68 700,00 zł 2004 (MP 2003 nr 58, poz. 915)
72 690,00 zł 2005 (MP 2004 nr 54, poz. 910)
73 560,00 zł 2006 (MP 2005 nr 84, poz. 1221)
78 480,00 zł 2007 (MP 2006 nr 90, poz. 951)
85 290,00 zł 2008 (MP 2007 nr 97, poz. 1075)
95 790,00 zł 2009 (MP 2008 nr 97, poz. 850)
94 380,00 zł 2010 (MP 2009 nr 80, poz. 997)
100 770,00 zł 2011 (MP 2010 nr 99, poz. 1173)
105 780,00 zł 2012 (MP 2011 nr 115, poz. 1160)
111 390,00 zł 2013 (MP 2012 poz. 1018)
112 380,00 zł 2014 (MP 2013 poz. 1028)
118 770,00 zł 2015 (MP 2014 poz. 1137)
121 650,00 zł 2016 (MP 2015 poz. 1292)
127 890,00 zł 2017 (MP 2016 poz. 1188)
133 290,00 zł 2018 (MP 2017 poz. 1174)
142 950,00 zł 2019 (MP 2018 poz. 1185)
156 810,00 zł 2020 (MP 2019 poz. 1147)
157 770,00 zł 2021 (MP 2020 poz. 1061)
177 660,00 zł 2022 (MP 2021 poz. 1056)
208 050,00 zł 2023 (MP 2022 poz. 1014)

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł