Wymiar czasu pracy w grudniu 2023 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy kadry i płace

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2023 r. wynosi:

  • 152 godziny;
  • 19 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w grudniu 2023 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w grudniu 2023 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 grudnia przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca grudnia, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w grudniu 2023 r. pełne tygodnie to: 1-7.12, 8-14.12, 15-21.12, 22-28.12 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29 grudnia):  160 godz. + (8 godz. × 1 dzień „wystający”);
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w grudniu w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święta przypadające na 25 i 26 grudnia): 168 godz. – (8 godz. × 2 święta przypadające na 25 i 26 grudnia).

 

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w grudniu 2023 r. dla pełnoetatowca to 152 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 25 i 26 grudnia) = 152 godz.

 

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w grudniu2023 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 114 godz. (152 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 76 godz. (152 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 50,67 godz. (152 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 38 godz. (152 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2023

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł