Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy, w których pracownik nie pracował ani dnia

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Jeśli urlop wypoczynkowy przypada na przełom miesięcy (czyli urlop jest kontynuowany z poprzedniego miesiąca bez dnia przerwy, lub po przerwie przypadającej na dni będące dla pracownika wolnymi od pracy (np. niepracujące weekendy lub święta), wówczas nie ma potrzeby ustalania podstawy urlopowej odrębnie dla każdego z tych miesięcy. W konsekwencji stawka urlopowa ustalona z okresu 3 (lub maksymalnie 12) miesięcy poprzedzających…

czytaj więcej ➤

Szkolenie płacowe – Ekwiwalent i wynagrodzenie za urlop

Sprawdź za darmo interaktywne szkolenie płacowe (w formie aplikacji z cyklem ćwiczeń) „Ekwiwalent i wynagrodzenie za urlop”. Dzięki niemu: posiądziesz / uzupełnisz wiedzę z zakresu naliczania należności związanych z urlopem wypoczynkowym; po prawidłowym rozwiązaniu 60% ćwiczeń staniesz się właścicielem imiennego certyfikatu, który wyróżni Cię na rynku pracy.

czytaj więcej ➤

Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która przede wszystkim modyfikuje / doprecyzowuje uregulowania dotyczące legalnego pobytu i pracy Ukraińców w Polsce, wprowadziła także zmiany do m.in. do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej ➤

Zmiana od 29 czerwca 2024 r. w zakresie ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami w pracy

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Z dniem 29 czerwca 2024 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu pracy, mocą art. 1 ustawy z 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 878). Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy.

czytaj więcej ➤

Wynagrodzenie za urlop a zmiana płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r.

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Jak wiemy, w każdym roku zmienia się wysokość ustawowej płacy minimalnej. Modyfikacje w tym zakresie wymuszają nierzadko przeliczenia niektórych świadczeń, w tym podstawy urlopowej (a także ekwiwalentowej). Jest to konieczne wtedy, gdy do wspomnianej podstawy wchodzą składniki kalkulowane z płacy minimalnej obowiązującej w poprzednim roku lub półroczu (np. dodatki nocne lub za pracę ponadnormatywną).  Nawet jeśli różnice z przeliczeń będą…

czytaj więcej ➤

Zleceniobiorca oddelegowany do pracy za granicą a podatek i składki ZUS

kalkulatory oddelegowanie

Prawidłowe sporządzenie listy płac osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, która wykonuje pracę w ramach zagranicznego oddelegowania (i w Polsce podlega zarówno opodatkowaniu jak i oskładkowaniu), wymaga nie tylko znajomości zasad naliczania zaliczek podatkowych w przypadku zleceniobiorców, ale również m.in. odpowiedniego zastosowania wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS wskazanego w przepisie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego. Aby…

czytaj więcej ➤
1 2 3 7