Data wypłaty wynagrodzenia (ostatniej pensji) w przypadku rozwiązania umowy o pracę

Artykuły z obszaru prawa pracy oraz zmiany w Kodeksie pracy opisane prostym językiem

Obowiązujące przepisy nie regulują wprost kwestii tego, kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę: w terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy czy z dniem ustania stosunku pracy. Z art. 85 K.p. wynika wprawdzie, że wypłata wynagrodzenia powinna być dokonywana co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Ponadto w sytuacji…

czytaj więcej ➤