Dyżurowanie pracownika – czas wolny i wynagrodzenie za dyżur

Pracodawcom, na mocy art. 1515 § 1 Kodeksu pracy, nadano uprawnienie do zobowiązania pracownika do pełnienia tzw. dyżurów polegających na pozostawaniu, poza normalnymi godzinami pracy, w gotowości do wykonywania zadań służbowych w zakładzie lub w innym wyznaczonym miejscu. Samo dyżurowanie przez podwładnego – bez wypełniania przypisanych obowiązków służbowych – nie podlega wliczeniu do godzin pracy. Czasem pracy są natomiast okresy…

czytaj więcej ➤