Konstytucja biznesu a zmiany w ubezpieczeniach ZUS

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w życie wchodzi Konstytucja biznesu czyli pakiet 5 ustaw reformujących i upraszczających przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Wspomniane akty prawne wprowadzają m.in. tzw. „ulgę na start” przewidującą znaczące zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie.

czytaj więcej ➤

Konstytucja Biznesu – najważniejsze zmiany dla pracodawców

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw stworzony z myślą o przedsiębiorcach, który: ma za zadanie zreformować i uprościć przepisy dotyczące prowadzenia działalności, zastępuje obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej będącą dotychczas centralnym aktem prawa gospodarczego. Rozwiązania w nim przewidziane to przede wszystkim: wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę), „ulga na start” polegająca na zwolnieniu początkujących przedsiębiorców…

czytaj więcej ➤