Miejsce wykonywania pracy pracowników mobilnych

Miejsce wykonywania pracy pracowników mobilnych (czyli pracowników zatrudnionych np. na stanowisku przedstawiciela handlowego) zapisane w umowie o pracę musi pokrywać się z faktycznym obszarem, w obrębie którego podwładny realizuje swoje obowiązki służbowe, a zatem musi odzwierciedlać rzeczywiste warunki, w których świadczona jest praca. Może ono być określone jako konkretny punkt, obszar, terytorium czy strefa. Przy jego wskazywaniu podmiot zatrudniający ma…

czytaj więcej ➤