Ustawa o ochronie sygnalistów – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Aktualne wskaźniki płacowe i praktyczne informacje z zakresu kadr

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ma to na celu objęcie szczególną ochroną osób, które pracują w sektorze prywatnym lub publicznym i zgłaszają naruszenia prawa, w kontekście związanym z pracą. Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. 

czytaj więcej ➤