Dodatki do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych podlegają składkom

ZUS SerwisKadrowego.pl

Czasowe dodatki do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wypłacane na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podlegający: opodatkowaniu oraz oskładkowaniu. Interpretacja ZUS Lublin, dnia 30 września 2016 r. WPI/200000/43/969/2016 DECYZJA nr 969/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1…

czytaj więcej ➤

Składki na FEP nie opłaca się za samozatrudnionych

ZUS SerwisKadrowego.pl

Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie opłaca się składki na FEP. Dotyczy to także tej osoby, która: najpierw była pracownikiem, za którego odprowadzano składkę na FEP, a następnie założyła własną działalność i współpracuje ze swoim dotychczasowym pracodawcą w ramach samozatrudnienia. Interpretacja ZUS Lublin, dnia 17 października 2016 r. WPI/200000/43/1035/2016 DECYZJA nr 1035/2016 Na podstawie art. 10 ust. i i ust.…

czytaj więcej ➤