Dodatki za pracę w nocy w 2017 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego. W celu skalkulowania dodatku rekompensującego nocną aktywność w pracy należy:

  • minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym świadczona była nocna praca podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (chodzi tu o nominalną liczbę godzin pracy obowiązującą pracowników w podstawowym systemie czasu pracy, ustaloną zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 K.p.);
  • wyliczyć 20% otrzymanej stawki;
  • pomnożyć wynik przez liczbę godzin pracy w nocy.

W poniższej tabeli zawarto minimalne stawki za godzinę nocnej pracy w 2017 r.

Miesiąc Kwota dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w 2017 r.
Kwota dodatku brutto Sposób wyliczenia
Styczeń 2,38 zł (2000 zł : 168 godz.) x 20%
Luty 2,50 zł (2000 zł : 160 godz.) x 20%
Marzec 2,17 zł (2000 zł : 184 godz.) x 20%
Kwiecień 2,63 zł (2000 zł : 152 godz.) x 20%
Maj 2,38 zł (2000 zł : 168 godz.) x 20%
Czerwiec 2,38 zł (2000 zł : 168 godz.) x 20%
Lipiec 2,38 zł (2000 zł : 168 godz.) x 20%
Sierpień 2,27 zł (2000 zł : 176 godz.) x 20%
Wrzesień 2,38 zł (2000 zł : 168 godz.) x 20%
Październik 2,27 zł (2000 zł : 176 godz.) x 20%
Listopad 2,50 zł (2000 zł : 160 godz.) x 20%
Grudzień 2,63 zł (2000 zł : 152 godz.) x 20%

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł