Związkowiec korzysta z zsumowanych okresów ochronnych

Im dłuższy okres pełnienia przez pracownika funkcji członka zarządu organizacji związkowej, tym dłuższa powinna być jego ochrona i okres wyciszenia wzajemnych relacji z pracodawcą. Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 23 listopada 2016 r., sygn. akt II PK 311/15. 

Wyrok ten zapadł w sprawie zasiadającego w zarządzie związku zawodowego kierownika magazynu w spółce, która przejęła pracowników poprzedniego pracodawcy na mocy przekształceń (przy zastosowaniu art. 23 Kodeksu pracy).

Według SN, sumowaniu winny podlegać przysługujące członkom zarządu organizacji związkowych okresy ochrony:

  • tzw. ochrony podstawowej (wynikającej z art.32 ustawy o związkach zawodowych stanowiącego, że ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy z członkiem organizacji związkowej przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie) oraz
  • ochrony dodatkowej (wynikającej z uchwały).

W omawianym wyroku podkreślono, iż związkowiec zawsze występuje w roli konfrontacyjnej w stosunku do zakładu pracy a celem przepisu o ochronie członków zarządu związku przed rozwiązaniem stosunku pracy, jest zasada, że okres ten potrzebny jest do wyciszenia sporów i kontrowersji.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł