Odpisy na zfśs w 2017 r.

Wbrew wcześniejszym informacjom, w 2017 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ulegną jednak zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

Sejm w dniu 2 grudnia 2016 r. uchwalił poprawkę Senatu, w myśl której w 2017 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o zfśs, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W ustawie przed poprawkami miało to być nadal wynagrodzenie z drugiego półrocza 2010 r.

Powyższe oznacza, że w 2017 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, na podstawie którego będzie ustalało się wysokość odpisów na zfśs będzie wynosić 3.161,77 zł zł.

Przesądza o tym art. 17 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

Wysokość odpisów na zfśs w 2017 r.

Obowiązujące w 2017 r. odpisy na zfśs dla:
pracownika zatrudnionego
w normalnych warunkach pracy
pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub
pracę o szczególnym charakterze
pracownika młodocianego
na pełny etat 1.185,66 zł na pełny etat 1.580,89 zł w pierwszym
roku nauki
158,09 zł
na 3/4 etatu 889,25 zł na 3/4 etatu 1.185,67 zł w drugim roku
nauki
189,71 zł
na 1/2 etatu 592,83 zł na 1/2 etatu 790,45 zł w trzecim
roku nauki
221,32 zł
na 1/4 etatu 296,42 zł na 1/4 etatu 395,22 zł

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Odpisy na zfśs w 2017 r.”

  1. Teresa

    Ciekawe jak to w przyszłym roku będzie wyglądać

Skomentuj artykuł