Najnowszy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 czerwca 2017

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Wprowadzono go rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1044).

Zmiany we wzorze nie są duże, a dotyczą wskazywania pracodawców użytkowników, u których pracował pracownik tymczasowy oraz wydłużenia terminu na sprostowanie oraz uzupełnienie treści świadectwa w określonych sytuacjach (z 3 do 7 dni).

W przywołanym rozporządzeniu uregulowano także kwestię wydania nowego świadectwa w razie zawarcia ugody oraz doprecyzowano, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w wymaganym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia jego upływu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego.

Użyteczne wzory

Świadectwo pracy 2017 r. – wzór obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł