Od 1 czerwca 2017 r. mamy nowe zasady wnoszenia skarg na podatkowe interpretacje indywidualne

Od 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, na mocy których wprowadzono nowe zasady wnoszenia skarg na podatkowe interpretacje indywidualne. Od teraz podatnik, który nie zgadza się z wydaną mu przez organ skarbowy interpretacją, wnosi skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego, co ma wydatnie skrócić drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania na sądową weryfikację interpretacji przepisów dokonanych przez fiskus.


Do końca maja 2017 r. warunkiem zaskarżenia interpretacji podatkowej do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) było wcześniejsze wezwanie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) do usunięcia naruszenia prawa.

Obecnie, w myśl nowych rozwiązań zniesiono obowiązek wzywania dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do WSA. Oznacza to, że zaskarżenie w aktualnym stanie prawnym trafia od razu do WSA za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji.

Dyrektor KIS ma możliwość w terminie 30 dni zmienienia z urzędu interpretacji, uwzględniając skargę i podnoszone w niej przez podatnika argumenty.

W przypadku postępowań przed sądami administracyjnymi, które rozpoczęły się i nie zostały zakończone przed 1 czerwca 2017 r., obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r.

Natomiast nowe przepisy dotyczące wnoszenia skarg mają zastosowanie do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r. Informacje o nich będą umieszczane w pouczeniach o przysługującej drodze odwoławczej. Jeżeli wnioskodawca, zamiast skargi, omyłkowo skieruje wezwanie do dyrektora KIS, urzędnicy powiadomią go o zmianie prawa.

Źródło: www.mf.gov.pl

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł