Od 1 lipca 2017 wyższa kwota wolna od potrąceń przy egzekucji z zasiłków

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje wyższa kwota wolna od potrąceń przy egzekucji z zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rent i emerytur sum na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Do 31 czerwca br. wynosi ona 500 zł (50% najniższej emerytury), zaś po tej dacie – 750 zł (75% najniższej emerytury).

Już wcześniej o powyższej zmianie sygnalizowaliśmy w artykule zatytułowanym: Potrącenia z zasiłków w 2017 (kwoty wolne od potrąceń).

Wspomniana zmiana jest efektem ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2036).

Miejmy na uwadze, że często zdarza się, że świadczenie rehabilitacyjne,  zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy wypadkowy przysługuje tylko za część miesiąca. Taki stan rzeczy powoduje konieczność wyznaczenia kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do ilości dni, za które zasiłek przysługuje, co sprowadza się do:

  • podzielenia obowiązującej kwoty wolnej od potrąceń przez liczbę 30,
  • pomnożenia otrzymanego wyniku przez ilość dni, za które wypłacany jest zasiłek.

 

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , :

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

Przykład

Zatrudniony w spółce z o.o. pracownik, na którego należnościach wypłacanych mu przez pracodawcę ciąży wielotysięczne zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu, był chory w okresie od 3 do 7 lipca 2017 r. w związku z czym przysługuje mu się zasiłek chorobowy brutto w wysokości 793,68 zł brutto. Z uwagi na fakt, że nie złożył on spółce druku PIT-2 (wskutek czego nie jest uprawniony do kwoty zmniejszającej zaliczkę podatkową), wyznaczenie kwoty możliwej do potrącenia z lipcowego zasiłku w rozstrzyganym przypadku powinno wyglądać następująco:

 

Krok 1. Ustalenie maksymalnej kwoty potrącenia:

793,68 zł x 25% = 198,42 zł;

Krok 2. Proporcjonalne obliczenie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłku:

 750 zł  : 30 dni x 5 dni choroby w lipcu = 125 zł;

Krok 3. Skalkulowanie  faktycznej możliwej kwoty do potrącenia z zasiłku:

  •  wyliczenie zaliczki podatkowej należnej od zasiłku: 794 zł (zasiłek po zaokrągleniu do pełnych zł) x 18 proc. = 142,92 zł czyli 143 zł po zaokrągleniu do pełnych zł;
  • 793,68 zł – 143 zł – 198,42 zł = 452,26 zł.

 Jak wynika z zaprezentowanych przeliczeń, kwota zasiłku netto po potrąceniach jest wyższa od kwoty wolnej od potrąceń (452,26 zł > 125 zł), a zatem pracownikowi z zasiłku chorobowego za okres od 3 do 7 lipca br. można potrącić kwotę 198,42 zł.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *