Terminarz działu kadr i płac – czerwiec 2018

W czerwcu 2018 r. jak co miesiąc trzeba pamiętać o terminowym uregulowaniu podatków, składek ZUS, wpłat na PFRON itp. Zakaz pracy w placówkach handlowych obowiązuje w dniu 10 i 17 czerwca. 

Terminarz działu kadr i płac – Czerwiec 2018

5 czerwca Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za maj 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
10 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
11 czerwca Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za maj 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
15 czerwca Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za maj 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
17 czerwca Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
20 czerwca Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w maju 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w maju od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za maj 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł