Co nowego w PUE ZUS w związku z e-ZLA?

Od 14 sierpnia 2018 r. ZUS udostępnił nową wersję portalu PUE, wprowadzając kilka modyfikacji optymalizacyjnych dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA). Na szczególną uwagę zasługuje tu m.in. dodanie możliwości nadania upoważnień ograniczonych tylko do e-ZLA oraz rozszerzenie katalogu wniosków, które mogą być podpisywane za pomocą profilu PUE.

Ograniczone upoważnienia

Jedną z głównych zmian jakie wprowadzono do PUE jest dodanie opcji nadawania upoważnień ograniczonych tylko do e-ZLA. Dzięki temu pełnomocnik płatnika z nadanym upoważnieniem ograniczonym ma dostęp wyłącznie do zakładek Zaświadczenia lekarskie w Panelu Płatnika i w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

Upoważnienie może być od razu nadane jako upoważnienie ograniczone – mocodawca składając do ZUS pełnomocnictwo na druku ZUS-PEL może określić zakres pomocnictwa wyłącznie do e-ZLA. Jednocześnie osoba fizyczna w roli Płatnik może samodzielnie w dowolnym momencie ograniczyć pełnomocnictwa wybranym lub wszystkim osobom, którym do tej pory nadała upoważnienia pełne (Panel płatnika – ustawienia konfiguracja profilu – role upoważnienia – upoważnienia ograniczone). ZUS przygotował dla zainteresowanych instrukcję ograniczania pełnomocnictwa przez płatnika – osobę fizyczną.

Więcej wniosków podpisywanych przez PUE

Organ rentowy rozszerzył katalog wniosków, które nie wymagają posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dzięki czemu mogą być podpisywane za pomocą profilu PUE. Chodzi tu o następujące formularze:

  • ZUS Z-15 – Wniosek o zasiłek opiekuńczy,
  • ZUS Z-3 – Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników),
  • ZUS Z-3a – Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych),
  • ZUS Z-3b – Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych),
  • ZUS ZZU – Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego.

Nowe funkcje związane z eksportem dokumentów

W nowej wersji PUE ZUS:

umożliwiono grupowy eksport dokumentów w formacie .xml ze skrzynki Dokumenty i wiadomości – Zaświadczenia lekarskie. Oprócz możliwości pobrania pojedynczego dokumentu (przycisk Pobierz dokument) dodano opcję grupowego eksportu (przycisk Eksport), gdzie po zaznaczeniu kwadratów z prawej strony eksportuje się archiwum .zip, zawierające odrębne pliki z pojedynczymi zwolnieniami lekarskimi;

dodano informację o statusie w eksportowanych zwolnieniach z menu Panel płatnika – sekcja Zaświadczenia lekarskie. Eksport obejmuje wszystkie dane ze zwolnienia lekarskiego, łącznie ze statusem zwolnienia lekarskiego.  Zmianę schematu eksportowanego pliku .csv opisano na stronie o e-ZLA.

Wyjaśnienia resortu pracy

Resort pracy na swej stronie www.mpips.gov.pl w dniu 23 lipca 2018 r. wyjaśnił, że:

  • zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego są przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS;
  • w konsekwencji bez względu na to, czy płatnik składek utworzył profil informacyjny płatnika składek, czy też nie, ZUS pozyskuje informacje o osobach korzystających ze zwolnień lekarskich. Ubezpieczony natomiast może korzystać ze zwolnień lekarskich, z tym zastrzeżeniem, ze wydruk takiego zwolnienia musi dostarczyć do płatnika zasiłku, podobnie jak ma to miejsce obecnie;
  • płatnik, który nie dopełnił obowiązku utworzenia profilu, nie ma informacji o nieobecności ubezpieczonego do momentu zawiadomienia go przez ubezpieczonego o tym fakcie i nie ma dokumentu umożliwiającego naliczenie zasiłku;
  • konsekwencją nieutworzenia profilu jest też brak możliwości zaplanowania organizacji pracy w związku z nieobecnością ubezpieczonego. Założenie profilu ułatwia organizację pracy u płatników składek;
  • aktualnie nie jest planowane wprowadzenie sankcji dla płatników, którzy nie założyli profilu.

Źródło: ZUS i MRPiPS

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł