Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2019 r. płacy minimalnej (z poziomu 2100 zł do kwoty 2250 zł), zwiększają się kwoty wolne od potrąceń w 2019 r. Przy ich ustalaniu istotny jest nie tylko poziom ustawowego minimum płacowego ale  również wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia oraz wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2.

W przypadku pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych. Potwierdza to pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Przy ustalaniu kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, należy:

 • obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,
 • odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

O tym jak dokonywać potrąceń z umowy o pracę w 2019 r. piszemy także w artykule: Potrącenia z umowy o pracę, umowy zlecenia i zasiłków w 2019 r. – kwoty wolne od potrąceń i wpływ wpłat do PPK na potrącenia.

Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz pracowników niepełnoetatowych (bez uwzględniania wpłat na PPK)

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 111,25 zł, PIT-2 KUP 111,25 zł, bez PIT-2 KUP 139,06 zł, PIT-2 KUP 139,06 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 1633,78 1587,78 1638,78 1592,78
1/4 etatu 464,39 411,7 469,43 416,7
1/3 etatu 597,02 542,92 602,06 547,92
1/2 etatu 850,39 803,39 855,39 808,39
3/4 etatu 1242,10 1196,1 1247,1 1201,1
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 111,25 zł, PIT-2 KUP 111,25 zł, bez PIT-2 KUP 139,06 zł, PIT-2 KUP 139,06 zł, bez PIT-2
cały etat 1225,34 1190,84 1229,09 1194,59
1/4 etatu 348,29 308,78 352,07 312,53
1/3 etatu 447,77 407,19 451,55 410,94
1/2 etatu 637,79 602,54 641,54 606,29
3/4 etatu 931,58 897,08 935,33 900,83
Potrącanie kar pieniężnych (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 111,25 zł, PIT-2 KUP 111,25 zł, bez PIT-2 KUP 139,06 zł, PIT-2 KUP 139,06 zł, bez PIT-2
cały etat 1470,4 1429 1474,9 1433,5
1/4 etatu 417,95 370,53 422,49 375,03
1/3 etatu 537,32 488,63 541,85 493,13
1/2 etatu 765,35 723,05 769,85 727,55
3/4 etatu 1117,89 1076,49 1122,39 1080,99
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 111,25 zł, PIT-2 KUP 111,25 zł, bez PIT-2 KUP 139,06 zł, PIT-2 KUP 139,06 zł, bez PIT-2
cały etat 1307,02 1270,22 1311,02 1274,22
1/4 etatu 371,51 329,36 375,54 333,36
1/3 etatu 477,62 434,34 481,65 438,34
1/2 etatu 680,31 642,71 684,31 646,71
3/4 etatu 993,68 956,88 997,68 960,88

 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , :

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

 

Ilość komentarzy 2 do “Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.

 1. Czy kwoty Kwoty wolne od potrąceń dla 3/4 etatu nie są złe? Np przy podstawowych kosztach i braku ulgi, kwota wolna od potraceń powinna wynosić 1190,84 a nie 1196,10

  1. wszystkie podane kwoty są prawidłowe – przy 3/4 etatu kwota minimalnego wynagrodzenia brutto wynosi 1687,50 zł (2250 x 3/4), czyli wyliczenie kwoty wolnej – przy KUP 111,25 zł i bez PIT-2 – powinno wyglądać jak poniżej:

   wynagrodzenie brutto: 1.687,50 zł
   kwota zmniejszająca podatek: nie przysługuje
   składka emerytalna: (9.76%) 164,70 zł
   składka rentowa: (1.5%) 25,31 zł
   składka chorobowa: (2.45%) 41,34 zł
   składki na ubezpieczenia społeczne: 231,35 zł
   podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 1.456,15 zł
   składka na ubezpieczenie zdrowotne: (9%) 131,05 zł
   składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu: (7.75%) 112,85 zł
   koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
   podstawa obliczenia zaliczki: 1.345,00 zł
   zaliczka na podatek: (18%) 242,10 zł
   zaliczka do urzędu skarbowego: 129,00 zł
   wynagrodzenie netto: 1.196,10 zł

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *