Minimalna stawka godzinowa w 2019 r.

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. dla umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego) – z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 1 i 8d stawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wynosi 14,70 zł (wzrost o 1 zł w stosunku do roku 2018).

Przepisy w zakresie minimalnej stawki godzinowej są tak skonstruowane, że jeśli wysokość zapłaty wynikającej konkretnej umowie objętej ustawą o minimum płacowym, nie zapewni w 2019 r. za każdą godzinę pracy wynagrodzenia na poziomie 14,70 zł brutto, zatrudnionemu należy się wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki.

 

Przykład

Zleceniobiorca zawarł na ostatnie 2 tygodnie stycznia 2019 r. umowę zlecenia, w ramach której zobowiązał się do uporządkowania dokumentacji technicznej. W zamian zagwarantowano mu ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.100 zł brutto. W ww. umowie zapisano, że pracę będą świadczone przez 80 godz., jednak w rzeczywistości musiały być wykonywane przez 100 godz.

Ocena tego, czy w analizowanym przypadku zleceniobiorca otrzyma zapłatę skalkulowaną z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej, wymaga następującego obliczenia:

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , :

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło
  • 1.100 zł : 100 godz. = 11 zł.

Stawka na poziomie 11 zł na godzinę, jest za niska, a zatem zleceniodawca powinien dodatkowo (poza kwotą 1.100 zł) wypłacić zatrudnionemu 370 zł brutto, zgodnie z wyliczeniem:

  • 14,70 zł – 11 zł = 3,70 zł,
  • 3,70 zł x 100 godz. = 370 zł.

 

Ważne! Gdy konkretna umowa realizowana jest wspólnie przez kilka osób, stawka minimalna odnosi się do każdej z nich.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *