Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2019 r.

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych – niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności – nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. W przypadku zaś pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, górne limity czasu pracy to:

  • 7 godzin na dobę oraz
  • 35 godzin tygodniowo.

Ustalając wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych posługujemy się tymi samymi zasadami, co w odniesieniu do pozostałych pracowników, z tą różnicą, iż w miejsce norm wynikających z Kodeksu pracy przyjmujemy normy obowiązujące stosownie do posiadanego przez podwładnego stopnia niepełnosprawności.

Poniżej wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2019 r. dla pełnoetatowego i niepełnoetatowego pracownika niepełnosprawnego, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień)

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!
Miesiąc Pełny etat (godz.) 1/2 etatu (godz.) 1/4 etatu (godz.) 1/3 etatu (godz.) – po zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku
I 154 77 38,5 51,33
II 140 70 35 46,67
III 147 73,5 36,75 49
IV 147 73,5 36,75 49
V 147 73,5 36,75 49
VI 133 66,5 33,25 44,33
VII 161 80,5 40,25 53,67
VIII 147 73,5 36,75 49
IX 147 73,5 36,75 49
X 161 80,5 40,25 53,67
XI 133 66,5 33,25 44,33
XII 140 70 35 46,67

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł