Wyższe odpisy na zfśs w 2019 r.

Najnowsze zmiany w Kadrach i Płacach 2019/2020

Za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podstawą naliczania odpisów na zfśs będzie kwota wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. W konsekwencji, podstawa ta zwiększy się o 3,41% i wyniesie 3.389,90 zł. Wymusi to na pracodawcach przeliczenie odpisów na fundusz socjalny i wpłacenie na wyodrębnione rachunki zfśs dodatkowych środków wynikających ze wspomnianej zmiany. Tak przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk sejmowy nr 3771).

W rezultacie zaproponowanej przez ustawodawcę modyfikacji, w 2019 r. podstawą naliczania odpisu na fundusz będzie:

  • w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3.278,14 zł;
  • w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3.389,90 zł.

Skutkiem powyższego jest to, że od 1 sierpnia br. większe będą odpisy na zfśs.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację z tematyki: , :

Najnowsze zmiany w Kadrach i Płacach 2019/2020

Wysokość odpisów na zfśs w 2019 r. 

Odpis obligatoryjny
Stawka procentowa odpisu Od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,50% 1.229,30 zł 1.271,21 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 1.639,07 zł 1.694,95 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 163,91 zł 169,50 zł
– II rok nauki 6% 196,69 zł 203,39 zł
– III rok nauki 7% 229,47 zł 237,29 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 204,88 zł 211,87 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 204,88 zł 211,87 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,50% 245,86 zł 254,24 zł

Dodatkowy termin wpłaty środków

Jak wynika z przywołanego projektu, na przelanie na rachunek bankowy funduszu socjalnego równowartości dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy obliczonych na bazie nowej podstawy – proporcjonalnie do przewidzianych zmian – pracodawca będzie miał czas do 31 października 2019 r. Przy zasilaniu konta zfśs dodatkowymi środkami, należy uwzględnić kwoty odpisów i zwiększeń naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. (i przekazanych w terminie do 31 maja i 30 września 2019 r.).

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *