Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 r. i minimalne stawki dzienne

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za chorobę i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, przysługujących pracownikom pełnoetatowym (z wyłączeniem młodocianych), nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (wynoszącego w 2020 r.  2.243,54 zł; co wynika z wyliczenia: 2.600 zł – 13,71% x 2.600 zł).

Dla pracowników pracujących na część etatu, najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych jest zmniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Sposób kalkulowania świadczeń należnych za chorobę, opiekę i macierzyństwo opisaliśmy szczegółowo w artykule: Jak wyliczać świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za chorobę i zasiłki)

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje  prawo w okresie pobierania wspomnianych świadczeń, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu  o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (por. pkt 307 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Przykład

Pracownik stał się niezdolny do pracy 14 stycznia 2020 r. Wynagrodzenie pracownika składa się ze stałego miesięcznego wynagrodzenia oraz dodatku stażowego, który jest  wypłacany w pełnej miesięcznej wysokości także za okresy choroby pracownika. Ustalona podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego (bez uwzględniania dodatku stażowego) wyniosła 1.957 zł. Dodatek stażowy przysługuje pracownikowi w kwocie 400 zł miesięcznie, a po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71% – 345,16 zł. W związku z tym, że ustalona podstawa wymiaru świadczenia chorobowego (1.957 zł) łącznie z kwotą dodatku stażowego (345,16 zł) przewyższa kwotę minimalnej podstawy wymiaru „chorobówki” wynoszącą 2.243,54 zł (1.957 zł + 345,16 zł = 2.3002,16 zł > 2.243,54 zł), wynagrodzenia chorobowe przysługuje pracownikowi od ustalonej podstawy wymiaru wynoszącej 1.957 zł.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2020 r.

Wymiar
czasu pracy
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu
cały etat 2.243,54

(2.600 zł – 13,71% x 2.600 zł)

3/4 etatu 1.682,65

(1.950 zł – 13,71% x 1.950 zł)

1/2 etatu 1.121,77

(1.300 zł – 13,71% x 1.300 zł)

1/3 etatu 747,85

(866,67 zł – 13,71% x 866,67 zł)

1/4 etatu 560,88

(650 zł – 13,71% x 650 zł)

Minimalne stawki dzienne świadczeń chorobowych w 2020 r.

Poniżej linki, pod którymi odnajdziemy:

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na cały etat
100% 90% 80% 75% 70% 60%
74,78 zł 67,31 zł 59,83 zł 56,09 zł 52,35 zł 44,87 zł

 

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu
100% 90% 80% 75% 70% 60%
56,09 zł 50,48 zł 44,87 zł 42,07 zł 39,26 zł 33,65 zł

 

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu
100% 90% 80% 75% 70% 60%
37,39 zł 33,65 zł 29,91 zł 28,04 zł 26,17 zł 22,44 zł

 

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu
100% 90% 80% 75% 70% 60%
24,93 zł 22,44 zł 19,94 zł 18,70 zł 17,45 zł 14,96 zł

 

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu
100% 90% 80% 75% 70% 60%
18,70 zł 16,83 zł 14,96 zł 14,02 zł 13,09 zł 11,22 zł

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł