Wynagrodzenie za urlop a zmiana płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r.

Listy Płac 2024 po najnowszych zmianach przepisów

Jak wiemy, w każdym roku zmienia się wysokość ustawowej płacy minimalnej. Modyfikacje w tym zakresie wymuszają nierzadko przeliczenia niektórych świadczeń, w tym podstawy urlopowej (a także ekwiwalentowej). Jest to konieczne wtedy, gdy do wspomnianej podstawy wchodzą składniki kalkulowane z płacy minimalnej obowiązującej w poprzednim roku lub półroczu (np. dodatki nocne lub za pracę ponadnormatywną). 

Nawet jeśli różnice z przeliczeń będą nieznaczące, nie wolno ich zaniechiwać, gdyż byłoby to działaniem na niekorzyść pracowników.

 

Zmiany płacowe wymuszają przeliczenia

W praktyce nierzadko zdarza się, że zakłady pracy zmieniają podwładnym wysokość pensji czy rodzaj przyznawanych składników płacy. Gdy dochodzi do takich zmian w składnikach pensji branych pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego (przyznanie lub zlikwidowanie danego składnika) lub zmian ich wysokości w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, wówczas bazę obliczeniową należy ustalić ponownie z uwzględnieniem tych zmian. Tak nakazuje paragraf 10 rozporządzenia urlopowego. Przyjmuje się, że przywołany przepis dotyczy m.in.:

Wiarygodne i sprawdzone treści dla kadr i płac! Bez obaw o zmiany przepisów!

– wzrostu lub obniżenia składnika pensji,
– likwidacji danego składnika lub dodania nowego elementu płacy,
– zmiany charakteru składnika,
– zastąpienia danego składnika innym o tym samym lub podobnym charakterze.

Omawianego przeliczenia podstawy urlopowej dokonuje się, by spełnić warunek wynikający z art. 172 Kodeksu pracy, a więc aby ustalić wysokość wynagrodzenia na takim poziomie, jaki by pracownik uzyskał gdyby zamiast wypoczywania wykonywał pracę. 

 

O powyższym przesądza § 10 rozporządzenia urlopowego, który stanowi, iż w razie zmiany w zmiennych składnikach wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

 

 

Niezawodny kalkulator do wyliczania wynagrodzenia urlopowego:

 

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Kalkulator Wynagrodzeń Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Kliknij i Sprawdź

 

 

 

Ćwiczenie płacowe z obliczania wynagrodzenia za urlop:

 

Jak przeliczać podstawę urlopową po zmianie płacy minimalnej od 1 lipca 2024

Kalkulator Wynagrodzeń Jak przeliczać podstawę urlopową po zmianie płacy minimalnej od 1 lipca 2024

Jak przeliczać podstawę urlopową po zmianie płacy minimalnej od 1 lipca 2024

Kliknij i Sprawdź

 

 

Przykład

Zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy (praca po 8 godzin od poniedziałku do piątku) 31-letni pracownik, jest wynagradzany stałą stawką miesięczną wynoszącą:

  • do końca czerwca 2024 r. 4242 zł,
  • od początku lipca 2024 r. – 4300 zł brutto.

 

Pensję wypłacaną ma w tym samym miesiącu, za który jest ona naliczana.

 

Czasem na polecenie pracodawcy realizuje on zadania służbowe w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych, za co otrzymuje obok normalnego wynagrodzenia również stosowne dodatki.

 

Wspomniany pracownik:

  • w okresie od 8 do 12 lipca 2024 r. korzystał z 5 dni (40 godz.) urlopu wypoczynkowego (była to jego jedyna lipcowa absencja),
  • w kwietniu 2024 r. wypracował 10 nadgodzin dobowych (niezrekompensowanych czasem wolnym) oraz 40 godz. nocnych,
  • w maju 2024 r. wypracował 48 godz. nocnych,
  • w czerwcu 2024 r. wypracował 5 nadgodzin dobowych (niezrekompensowanych czasem wolnym).

 

Tytułem pracy w nocy i w nadgodzinach w okresie od kwietnia do czerwca 2024 r. (w którym to okresie przepracował wszystkie robocze dni) ww. zatrudniony otrzymał następujące kwoty:

  • kwoty należne za kwiecień 2024 r.: 384 zł za 10 nadgodzin (4.300 zł : 168 godz. nominalnego czasu pracy z kwietnia 2024 r. = 25,60 zł × 10 nadgodzin = 256 zł; 25,60 zł × 50% = 12,80 zł × 10 nadgodzin = 128 zł; 256 zł + 128 zł = 384 zł) oraz 204,8 zł za 40 godz. pracy w nocy [40 godz. × (4.300 zł : 168 godz. × 20%)],
  • kwoty należne za maj 2024 r.: 258,24 zł za 48 godz. pracy w nocy [48 godz. × (4.300 zł : 160 godz. × 20%)],
  • kwoty należne za czerwiec 2024 r.: 201,60 zł za 5 nadgodzin (4.300 zł : 160 godz. nominalnego czasu pracy z czerwca 2024 r. = 26,88 zł × 5 nadgodzin = 134,40 zł; 26,88 zł × 50% = 13,44 zł × 5 nadgodzin = 67,20 zł; 134,40 zł + 67,20 zł = 198,85 zł).

 

Jak wynika z powyższego pracownik w okresie od kwietnia do czerwca 2024 r. przepracował faktycznie 503 godziny.

 

W opisanych okolicznościach lipcowe wynagrodzenie za urlop obliczone ze składników zmiennych, powinno zostać skalkulowane następująco:

Składowe wyn. za urlop Sposób wyliczenia Kwoty
Łączna kwota zmiennych składników pensji, które powinny wejść finalnie do lipcowej podstawy urlopowej Przeliczenie kwot za nadgodziny i pracę w nocy wliczanej do podstawy urlopowej:
• kwoty należne za kwiecień 2024 r.: 384 zł za 10 nadgodzin (4.300 zł : 168 godz. nominalnego czasu pracy z kwietnia 2024 r. = 25,60 zł × 10 nadgodzin = 256 zł; 25,60 zł × 50% = 12,80 zł × 10 nadgodzin = 128 zł; 256 zł + 128 zł = 384 zł) oraz 204,8 zł za 40 godz. pracy w nocy [40 godz. × (4.300 zł : 168 godz. × 20%)],
• kwoty należne za maj 2024 r.: 258,24 zł za 48 godz. pracy w nocy [48 godz. × (4.300 zł : 160 godz. × 20%)],
• kwoty należne za czerwiec 2024 r.: 201,60 zł za 5 nadgodzin (4.300 zł : 160 godz. nominalnego czasu pracy z czerwca 2024 r. = 26,88 zł × 5 nadgodzin = 134,40 zł; 26,88 zł × 50% = 13,44 zł × 5 nadgodzin = 67,20 zł; 134,40 zł + 67,20 zł = 201,60 zł).

Łączna kwota składników zmiennych (po przeliczeniu) do uwzględnienia w podstawie urlopowej:
384 zł + 204,80 zł + 258,24 zł + 201,60 zł = 1048,64 zł

1.048,64 zł
Kwota wynagrodzenia za urlop ze zmiennych składników 1048,64 zł : 503 godz. faktycznie przepracowanych w okresie od kwietnia do czerwca 2024 r. = 2,08 zł

2,08 zł × 40 godz. = 83,20 zł

83,20 zł

Zakładając, iż w rozstrzyganym przypadku wynagrodzenie urlopowe nie jest wyodrębniane ze stałych składników, pracownik w lipcu powinien oprócz wyżej wskazanej należności za urlop otrzymać pełną kwotę 4.300 zł brutto płacy zasadniczej.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł