Zwolnienie z opłacania składek ZUS także wtedy, gdy składki zostały zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę

Tarcza Antykryzysowa

Na mocy art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423) płatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zo ustawy antykryzysowej, także gdy zostały one zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę.

Jak wynika z wyjaśnień zamieszczonych na stronie www.zus.pl,  wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy:

  • posiadali nadpłatę,

lub

  • dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem,

z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS.

Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

Ww. przepis wchodzi w życie 20 września 2020 r. Po tym terminie możliwe jest umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień:

  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, mogą uzyskać umorzenie w wysokości 100 proc. składek należnych,
  • zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, mogą uzyskać umorzenie w wysokości 50 proc. składek należnych.

Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.

W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu – bez ponownego wniosku) ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r.).

O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.

Źródło: ZUS

O zwolnieniu z obowiązku opłacania składek ZUS na mocy ustawy antykryzysowej pisaliśmy także w tekście zatytułowanym: Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – pytania i odpowiedzi

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł