Od 1 września 2020 r. nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. minimalne wynagrodzenie młodocianych ustalane musi być od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. , które wyniosło 5.024,48 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 711)

Powyższe oznacza, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. pracownikowi młodocianemu wynagradzanemu na poziomie minimalnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednio:

  • w pierwszym roku nauki – 251,22 zł,
  • w drugim roku nauki – 301,47 zł,
  • w trzecim roku nauki – 351,71 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w ww. okresie należy się wynagrodzenie w wysokości 200,98 zł.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł