Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców (obcokrajowiec a podatek i składki ZUS) – Aktualizacja – lipiec 2022 r.

Kalkulatory Online Dla Kadr i Płac

Rozliczanie podatkowo-składkowe przychodów uzyskanych przez cudzoziemca (np. obywatela Ukrainy lub Białorusi) nie należy do rzeczy prostych, gdyż uzależnione jest od wielu kwestii, w tym przede wszystkim od:

  • rodzaju umowy na podstawie, której praca jest świadczona (np. czy jest to umowa o pracę, umowa zlecenia czy o dzieło),
  • rezydencji podatkowej obcokrajowca,
  • długości okresu przebywania przez niego na obszarze Polski,
  • miejsca świadczenia pracy (obszar RP czy zagranica).

Z tego powodu przygotowaliśmy nowatorski i bardzo praktyczny kalkulator do rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych / przyznawanych obcokrajowcom przez polskich pracodawców.

Do właściwego rozliczenia z podatku i składek ZUS zatrudnionych cudzoziemców niezbędna jest nie tylko znajomość polskich przepisów podatkowych oraz tych z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ale nierzadko również chociażby postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. Spośród wspomnianych przepisów najważniejsze są głównie te zawarte w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (a wśród nich przede wszystkich art. 3, art. 21, art. 21 i 22, art. 27b, art. 29, art. 32 i 41).

Sporządzając listę płac dla obcokrajowca trzeba wiedzieć np.:

  • jak na rozliczenia podatkowe wpływa przedłożenie przez niego certyfikatu rezydencji podatkowej i jak generalnie podchodzić do kwestii określania takiej rezydencji,
  • ile dni przebywa on w Polsce w danym roku,
  • gdzie ma on ośrodek interesów życiowych i jak go ustalać,
  • czy można względem niego stosować zwolnienie dla młodych osób w wieku do 26 lat (tzw. zerowy PIT),
  • czy wykonywanie przez niego pracy za granicą zwalnia płatnika z naliczania od jego należności składek ZUS,
  • w jaki sposób kalkulować podatek zryczałtowany.

Sprawdź nowatorski i użyteczny kalkulator do rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wypłacanych / przyznawanych w 2022 r. obcokrajowcom:

Jak rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców
Jak w 2022 r. rozliczać świadczenia wypłacane / przyznawane cudzoziemcom?

Kliknij i Sprawdź

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł