Wymiar czasu pracy 2021 + kalkulator

Wymiar czasu pracy w 2021 r. ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika zatrudnionego na cały etat łącznie wynosi w skali roku 2016 godzin czyli 252 roboczych dni (co oznacza 1 dzień roboczy mniej niż w roku 2020). Pracownicy pełnoetatowi pracujący w podstawowym systemie czasu pracy w 2021 r. najwięcej mają do przepracowania w marcu (184 godz.), zaś najmniej – w styczniu i maju – 152 godz.

W 2021 r. dwa dni świąteczne przypadają na sobotę – 1 maja (Święto Pracy) oraz 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia). Pracodawcy z tego tytułu muszą wyznaczyć 2 dodatkowe dni wolne od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym występowanie ww. świąt.

Dla wygody naszych czytelników przygotowaliśmy praktyczny kalkulator, który w szybki sposób wskaże wymiar czasu pracy w dowolnym miesiącu 2021 r. (oraz w ujęciu rocznym – we wszystkich miesiącach 2021 r.), dla dowolnego wymiaru etatu (w tym dla pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników podmiotów leczniczych czyli tzw. pracowników medycznych).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Na mocy art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym niezbędne jest:

 • przemnożenie przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
 • dodanie do otrzymanej wartości liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające);
 • odjęcie po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.

W tym miejscu warto zadać pytanie o to, jak ustala się tzw. dni wystające, o których mowa powyżej? Otóż uwzględniamy tu dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc przykładowo w styczniu 2021 r. pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29 stycznia.

Święta obniżające w 2021 r. wymiar czasu pracy

Obchodzone w Polsce święta wskazuje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.).

W 2021 r. święta obniżające wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela) to:

 • 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia (środa) – Trzech Króli
 • 5 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (sobota) – Święto Pracy,
 • 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
 • 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (sobota) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Czas pracy w 2021 r.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń 152 19 12
Luty 160 20 8
Marzec 184 23 8
Kwiecień 168 21 9
Maj 152 19 12 (w tym 1 dzień za święto 1 maja wypadające w sobotę)
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 176 22 9
Sierpień 176 22 9
Wrzesień 176 22 8
Październik 168 21 10
Listopad 160 20 10
Grudzień 176 22 9 (w tym 1 dzień za święto 25 grudnia wypadające w sobotę)
Łącznie 2016 252 113

 

Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2021 r.

M-c Wyliczenie czasu pracy
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia)

Pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01, a dni wystające poza pełne tygodnie od poniedziałku do piątku to 29 stycznia

II (40 godz. × 4 tyg.)
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”)
IV (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 5 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy)
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę 1 maja) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 3 maja)
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 3 czerwca czyli Boże Ciało)
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”)
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada)
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę 25 grudnia)

 

Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (2021 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-III 496 62 (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta: 1.01, 6.01)
IV-VI 488 61 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta: 5.04, 1.05, 3.05, 3.06)
VII-IX 528 66 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień „wystający”)
X-XII 504 63 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 3 święta: 1.11, 11.11, 25.12)
razem 2016 252

 

Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe (2021 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-IV 664 83 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 3 święta: 1.01, 6.01, 5.04)
V-VIII 672 84 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta: 1.05, 3.05, 3.06)
IX-XII 680 85 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta: 1.11, 3.11, 25.12)
razem 2016 252

 

Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe (2021 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-VI 984 123 (40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni „wystające”) – (8 godz. x 6 świąt: 1.01, 6.01, 5.04, 1.05, 3.05, 3.06)
VII-XII 1032 129 (40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta: 1.11, 3.11, 25.12)
razem 2016 252

Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

Przykład

„Pełnoetatowy” wymiar czasu pracy w styczniu 2021 r. wynosi 152 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie: 152 godzin x 1/2 etatu = 76 godz. Analogicznie dla: 3/4 etatu styczniowy wymiar czasu pracy wynosi 114 godz., zgodnie z wyliczeniem: 152 godzin x 3/4 etatu.

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2021

Wymiar czasu pracy w 2021 r. pracowników zatrudnionych na część etatu w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

Liczba godzin dla zatrudnionego na
M-c 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I 76 38 114
II 80 40 120
III 92 46 138
IV 84 42 126
V 76 38 114
VI 84 42 126
VII 88 44 132
VIII 88 44 132
IX 88 44 132
X 84 42 126
XI 80 40 120
XII 88 44 132
razem 1008 504 1512

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł