Współczynnik do ekwiwalentu 2021 + kalkulator

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2021 r. wynosi 21.

Na prośbę naszych czytelników przygotowaliśmy praktyczny kalkulator, który w szybki sposób wskaże współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w latach 2004 – 2021, dla dowolnego wymiaru etatu.

Przy wyliczeniach współczynnika urlopowego wykorzystywanego do kalkulowania kwoty ekwiwalentu należnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinniśmy w 2021 r. uwzględnić:

1) 52 niedziele,
2) 52 dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3) 9 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela, tj.:

 • 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia (środa) – Trzech Króli
 • 5 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (sobota) – Święto Pracy,
 • 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
 • 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (sobota) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Przy ustalaniu omawianego współczynnika pojawia się wątpliwość odnośnie tego, ile razy w procesie wyliczenia należy uwzględniać tzw. świąteczne niedziele (czyli święta wypadające w niedzielę): dwa razy – oddzielnie jako święto i niedzielę, czy tylko raz.

Niestety żaden powszechnie obowiązujący akt prawny nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi. W naszej opinii, przy wyznaczaniu współczynnika ekwiwalentowego w liczbie dni świątecznych powinno się uwzględniać wyłącznie te dni, które przypadały na dzień inny niż niedziela. Przyjęcie założenia, w myśl którego niedziela świąteczna byłaby uwzględniana zarówno jako niedziela jak i święto, skutkować będzie zawsze niższym współczynnikiem.

 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, obliczenie współczynnika urlopowego w 2021 r. powinno wyglądać następująco:[365 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)] ÷ 12 = 21.

 

Jeśli pracownik pracuje na część etatu, wówczas wartość współczynnika ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Przykładowo współczynnik dla pracownika zatrudnionego:

 • na 3/4 etatu wynosi: 21 x 3/4 = 15,75;
 • na 1/2 etatu wynosi: 21 x 1/2 = 10,50;
 • na 1/3 etatu wynosi: 21 x 1/3 = 7,00;
 • na 1/4 etatu wynosi: 21 x 1/4 = 5,25.

 

Kalkulator Online „Współczynnik do ekwiwalentu

Ważne!

Ustalając to, w jakiej wysokości zastosować w danej sytuacji współczynnik przy kalkulowaniu ekwiwalentu urlopowego, należy brać pod uwagę moment zyskania przez pracownika uprawnienia do ekwiwalentu. Właściwy jest zatem współczynnik z tego roku, w którym powstało prawo do ekwiwalentu. Nie ma znaczenia, czy chodzi o urlop bieżący, czy też zaległy.

Jeżeli więc pracownik nabywa przykładowo w styczniu 2021 r. prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2020 r., to stosujemy współczynnik z 2021 r. Z kolei jeśli pracownik zyskał uprawnienie do ekwiwalentu jeszcze w 2020 r., ale jego wypłata nastąpiła dopiero w styczniu 2021 r., to trzeba zastosować współczynnik obowiązujący w 2020 r.

 

 

Sprawdź praktyczny kalkulator wyliczania kwoty należnego ekwiwalentu urlopowego:

Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
🧮 Kalkulator Online – Kalkulator – Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Kliknij i Sprawdź
 

Wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2004–2020

Rok Wartość współczynnika
2020 21,08
2019 20,92
2018 od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. – 20,92, zaś od 8 listopada 2018 r. (a więc od dnia ustanowienia Święta Narodowego w dniu 12 listopada) – 20,83
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08
2009 21,08
2008 21
2007 21
2006 21,08
2005 21
2004 21,17

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *