Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #2

Doborowy przegląd kadrowo-płacowy

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi w ostatnim okresie najciekawszymi wyjaśnieniami resortu pracy, interpretacjami PIT i ZUS oraz orzeczeniami sądowymi i nowościami z obszaru kadr i płac.

Poniżej PODCAST do odsłuchania w dowolnym momencie:

Spis zagadnień:

(po kliknięciu w odnośnik zostaniesz przeniesiony do tekstu opisującego interesujące Cię zagadnienie):

Czy zryczałtowany przychód pracownika uzyskiwany z racji udostępniania mu samochodu służbowego do jazd prywatnych zawiera wartość paliwa?

Jakie są zasady stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu?

Jaki wpływ na rozliczenia z zakresu płac będzie miała zmiana płacy minimalnej od 2021 r.?

Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów

Jaki wymiar czasu pracy będzie obowiązywał w 2021 r.?

Jaki współczynnik ekwiwalentowy będzie obowiązywał w 2021 r.?

Nagroda dla pracownika z okazji jubileuszu istnienia pracodawcy a składki ZUS

Kiedy umowa o pracę zawarta z obcokrajowcem nie podlega w Polsce ozusowaniu?

Jakie są zasady ustalania podstawy składek ZUS przy oddelegowaniu pracownika za granicę (w razie np. braku przychodu w danym miesiącu lub skumulowaniu kilku wypłat w jednym miesiącu)?

Inspektor pracy z PIP może pozywać tylko w kwestii istnienia stosunku pracy

Jakie w świetle przepisów podatkowych są zasady dokonywania przez pracownika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (np. odprawy)? Czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia ma być dokonywany w kwocie brutto?

Jakie są reguły oskładkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce?

Czy szczepienia przeciwko grypie finansowane przez pracodawcę podlegają ozusowaniu?

Czy naliczać składki ZUS od różnicy pomiędzy należnym pracownikowi ustawowym wynagrodzeniem minimalnym w Polsce a wynagrodzeniem faktycznie osiągniętym przez pracownika w Polsce?

Czy podlegają ozusowaniu dokonywane na rzecz członków rady nadzorczej zwroty kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia wypłacane w związku z odbywanymi posiedzeniami rady nadzorczej w sytuacji, gdy stanowią one należności z tytułu podróży służbowej?

Kiedy sfinansowanie pracownikowi studiów podyplomowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Czy stanowi opodatkowany przychód sfinansowanie przez pracodawcę ze środków obrotowych wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla pracowników i członków ich rodzin?

Kiedy nie trzeba naliczać podatku od dofinansowania świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników?

Czy generuje przychód po stronie pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy udostępnianie im na koszt pracodawcy miejsc noclegowych?

Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci pracowników?

Pojęcie wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wypłacanych po ustaniu zatrudnienia

W IV kwartale 2020 r. podstawa zasiłkowa na potrzeby ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji

PFRON może przez 5 lat dochodzić od pracodawców zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń

Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa)

Nowe formularze dotyczące pełnomocnictwa PEL

Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS

Czy ZUS wyręczy firmy w rozliczaniu składek?

Wkrótce szczepionki przeciw grypie dla pracowników mają być całkowicie zwolnione z opodatkowania

Szykują się zmiany w zerowym PIT dla osób do 26. roku życia

Stanowisko MRPiPS z 22 września 2020 r. w sprawie ryczałtu za nadgodziny przy pracy zdalnej wydane dla DGP

Pracownica, która zawarła niekorzystne porozumienie zmieniające umowę o pracę, nie wiedząc, że jest w ciąży, może od niego odstąpić, powołując się na błąd

Propozycja zmian w Kodeksie pracy – telepracę zastąpi praca zdalna

Od 10 października nowe ograniczenia i zakazy w związku z koronawirusem

Refundacja wydatków wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej z innego konta jest bezprawna

Realizacja wsparcia z FGŚP po 27 września 2020 r.

Według jakich zasad rozliczać koszty podróży służbowej do Polski odbywanej przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Nowe kalkulatory online

Kliknij i dołącz do grona użytkowników serwisu PREMIUM.SerwisKadrowego.pl

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł