Dodatki za pracę w nocy w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

Przy kalkulowaniu minimalnego dodatku za pracę w nocy w 2021 r. należy uwzględniać minimalne wynagrodzenie za pracę wynoszące 2.800 zł brutto oraz nominalny czas pracy wyliczony zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy dla poszczególnych miesięcy 2021 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

W celu skalkulowania dodatku rekompensującego nocną aktywność w pracy należy:

  • minimalną płacę obowiązującą w miesiącu, w którym świadczona była nocna praca podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (chodzi tu o nominalną liczbę godzin pracy obowiązującą pracowników w podstawowym systemie czasu pracy, ustaloną zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 K.p.);
  • wyliczyć 20% otrzymanej stawki;
  • pomnożyć wynik przez liczbę godzin pracy w nocy.

W poniższej tabeli zawarto minimalne stawki za godzinę pracy w porze nocnej w 2021 r.

Miesiąc Dodatki za godzinę pracy w porze nocnej przysługujące pracownikom w poszczególnych miesiącach 2021 r.
Sposób wyliczenia Kwota dodatku brutto
Styczeń (2.800 zł : 152 godz.) x 20% 3,68 zł
Luty (2.800 zł : 160 godz.) x 20% 3,50 zł
Marzec (2.800 zł : 184 godz.) x 20% 3,04 zł
Kwiecień (2.800 zł : 168 godz.) x 20% 3,33 zł
Maj (2.800 zł : 152 godz.) x 20% 3,68 zł
Czerwiec (2.800 zł : 168 godz.) x 20% 3,33 zł
Lipiec (2.800 zł : 176 godz.) x 20% 3,18 zł
Sierpień (2.800 zł : 176 godz.) x 20% 3,18 zł
Wrzesień (2.800 zł : 176 godz.) x 20% 3,18 zł
Październik (2.800 zł : 168 godz.) x 20% 3,33 zł
Listopad (2.800 zł : 160 godz.) x 20% 3,50 zł
Grudzień (2.800 zł : 176 godz.) x 20% 3,18 zł
Ważne!

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Podstawę kalkulowania dodatku nocnego powinno stanowić minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w miesiącu, w którym wystąpiła praca w porze nocnej. A zatem przykładowo w razie wypłacania w styczniu 2021 r. dodatków za pracę w nocy za grudzień 2020 r., należy stosować stawki obowiązujące w 2020 r.

Pracodawca z sektora prywatnego może ustalić wyższe wartości dodatków nocnych, niż to przewiduje Kodeks pracy.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł