Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. + kalkulator

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2021 r. płacy minimalnej (z poziomu 2.600 zł do kwoty 2.800 zł), zwiększają się kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. (obowiązujące np. przy zajęciach komorniczych lub potrąceniach dobrowolnych). W aktualnym stanie prawnym, przy ich ustalaniu istotne są:

• poziom ustawowej płacy minimalnej,

• wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,

• rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

• wysokość wpłat dokonywanych na PPK,

• wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2 oraz

• fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” oraz czy ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu podjętych Polsce działań zapobiegających zarażeniem SARS-CoV-2 zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

W przypadku pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych. Potwierdza to pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.

Przy ustalaniu kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, należy:

  • obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,
  • odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych nieobjętych PPK, przy zastosowaniu podatku 17%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.061,67 2.017,67 2.069,67 2.026,67
1/4 etatu 587,61 536,67 596,11 547,35
1/3 etatu 754,78 700,89 763,28 709,89
1/2 etatu 1.074,33 1.030,33 1.082,33 1.038,33
3/4 etatu 1.568,00 1.524,00 1.576,00 1.532,00
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.546,25 1.513,25 1.552,25 1.520,00
1/4 etatu 440,71 402,50 447,08 410,51
1/3 etatu 566,09 525,67 572,46 532,42
1/2 etatu 805,75 772,75 811,75 778,75
3/4 etatu 1.176,00 1.143,00 1.182,00 1.149,00
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.855,50 1.815,90 1.862,70 1.824,00
1/4 etatu 528,85 483,00 536,50 492,62
1/3 etatu 679,30 630,80 686,95 638,90
1/2 etatu 966,90 927,30 974,10 934,50
3/4 etatu 1.411,20 1.371,60 1.418,40 1.378,80
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.649,34 1.614,14 1.655,74 1.621,34
1/4 etatu 470,09 429,34 476,89 437,88
1/3 etatu 603,82 560,71 610,62 567,91
1/2 etatu 859,46 824,26 865,86 830,66
3/4 etatu 1.254,40 1.219,20 1.260,80 1.225,60

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, objętych PPK (przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% i jest naliczana od kwoty 2.800 zł), przy zastosowaniu podatku 17%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 1.998,67 1.954,67 2.006,67 1.962,67
1/4 etatu 571,61 520,67 580,11 531,35
1/3 etatu 734,11 680,22 742,61 688,22
1/2 etatu 1.042,33 998,33 1.050,33 1.007,33
3/4 etatu 1.520,00 1.476,00 1.529,00 1.485,00
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.499,00 1.466,00 1.505,00 1.472,00
1/4 etatu 428,71 390,50 435,08 398,51
1/3 etatu 550,58 510,17 556,96 516,17
1/2 etatu 781,75 748,75 787,75 755,50
3/4 etatu 1.140,00 1.107,00 1.146,75 1.113,75
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.798,80 1.759,20 1.806,00 1.766,40
1/4 etatu 514,45 468,60 522,10 478,22
1/3 etatu 660,70 612,20 668,35 619,40
1/2 etatu 938,10 898,50 945,30 906,60
3/4 etatu 1.368,00 1.328,40 1.376,10 1.336,50
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.598,94 1.563,74 1.605,34 1.570,14
1/4 etatu 457,29 416,54 464,09 425,08
1/3 etatu 587,29 544,18 594,09 550,58
1/2 etatu 833,86 798,66 840,26 805,86
3/4 etatu 1.216,00 1.180,80 1.223,20 1.188,00

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.198,67 2.198,67 2.198,67 2.198,67
1/4 etatu 587,61 549,67 596,11 552,35
1/3 etatu 754,78 732,89 763,28 732,89
1/2 etatu 1.099,33 1.099,33 1.099,33 1.099,33
3/4 etatu 1.649,00 1.649,00 1.649,00 1.649,00
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.649,00 1.649,00 1.649,00 1.649,00
1/4 etatu 440,71 412,25 447,08 414,26
1/3 etatu 566,09 549,67 572,46 549,67
1/2 etatu 824,50 824,50 824,50 824,50
3/4 etatu 1.236,75 1.236,75 1.236,75 1.236,75
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.978,80 1.978,80 1.978,80 1.978,80
1/4 etatu 528,85 494,70 536,50 497,12
1/3 etatu 679,30 659,60 686,95 659,60
1/2 etatu 989,40 989,40 989,40 989,40
3/4 etatu 1.484,10 1.484,10 1.484,10 1.484,10
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.758,94 1.758,94 1.758,94 1.758,94
1/4 etatu 470,09 439,74 476,89 441,88
1/3 etatu 603,82 586,31 610,62 586,31
1/2 etatu 879,46 879,46 879,46 879,46
3/4 etatu 1.319,20 1.319,20 1.319,20 1.319,20

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, objętych PPK , przy zastosowaniu „zerowego PIT” (przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% i jest naliczana od kwoty 2.800 zł):

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.142,67 2.142,67 2.142,67 2.142,67
1/4 etatu 573,61 535,67 582,11 538,35
1/3 etatu 736,11 714,22 744,61 714,22
1/2 etatu 1.071,33 1.071,33 1.071,33 1.071,33
3/4 etatu 1.607,00 1.607,00 1.607,00 1.607,00
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.607,00 1.607,00 1.607,00 1.607,00
1/4 etatu 430,21 401,75 436,58 403,76
1/3 etatu 552,08 535,67 558,46 535,67
1/2 etatu 803,50 803,50 803,50 803,50
3/4 etatu 1.205,25 1.205,25 1.205,25 1.205,25
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.928,40 1.928,40 1.928,40 1.928,40
1/4 etatu 516,25 482,10 523,90 484,52
1/3 etatu 662,50 642,80 670,15 642,80
1/2 etatu 964,20 964,20 964,20 964,20
3/4 etatu 1.446,30 1.446,30 1.446,30 1.446,30
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.714,14 1.714,14 1.714,14 1.714,14
1/4 etatu 458,89 428,54 465,69 430,68
1/3 etatu 588,89 571,38 595,69 571,38
1/2 etatu 857,06 857,06 857,06 857,06
3/4 etatu 1.285,60 1.285,60 1.285,60 1.285,60

 

Przykłady wyliczeń kwot wolnych od potrąceń

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. (bez PPK)

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., skalkulowane przy zastosowaniu podatku 17% na bazie płacy minimalnej 2.800 zł (przy założeniu, że pracownik nie jest objęty PPK i pracuje na pełny etat) powinny zostać wyliczone w następujący sposób:

Podstawowe KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł 2.800,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł 2.800,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 273,28 zł 273,28 zł
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 42,00 zł 42,00 zł
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 68,60 zł 68,60 zł
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88 zł 383,88 zł
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12 zł 2.416,12 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 217,45 zł 217,45 zł
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 187,25 zł 187,25 zł
10. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 0,00 zł 0,00 zł
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.166,00 zł 2.166,00 zł
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł 0,00 zł
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 324,46 zł 368,22 zł
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 137,00 zł 181,00 zł
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego 0,00 zł 0,00 zł
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.061,67 zł 2.017,67 zł
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 90%)

1.855,50 zł 1.815,90 zł
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 80%)

1.649,34 zł 1.614,14 zł
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 75%)

1.546,25 zł 1.513,25 zł

 

Podwyższone KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł 2.800,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł 2.800,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 273,28 zł 273,28 zł
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 42,00 zł 42,00 zł
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 68,60 zł 68,60 zł
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88 zł 383,88 zł
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12 zł 2.416,12 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 217,45 zł 217,45 zł
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 187,25 zł 187,25 zł
10. Koszty uzyskania przychodu 300,00 zł 300,00 zł
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę 0,00 zł 0,00 zł
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.116,00 zł 2.116,00 zł
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł 0,00 zł
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 315,96 zł 359,72 zł
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 129,00 zł 172,00 zł
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego 0,00 zł 0,00 zł
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.069,67 zł 2.026,67 zł
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 90%)

1.862,70 zł 1.824,00 zł
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 80%)

1.655,74 zł 1.621,34 zł
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)  (poz. 17 x 75%)

1.552,25 zł 1.520,00 zł


Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. (z PPK)

Poniżej wyliczenie kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2021 r., obliczone przy zastosowaniu podatku 17%, na bazie płacy minimalnej 2.800 zł, przy założeniu, że pracownik pracuje na pełny etat i jest objęty PPK, a wpłata na PPK (1,5% finansowana przez pracodawcę i 2% pokrywana z pensji pracownika) naliczana jest od kwoty 2.800 zł:

Podstawowe KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł 2.800,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł 2.800,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 273,28 zł 273,28 zł
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 42,00 zł 42,00 zł
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 68,60 zł 68,60 zł
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88 zł 383,88 zł
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12 zł 2.416,12 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 217,45 zł 217,45 zł
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 187,25 zł 187,25 zł
10. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 2.800 zł) 42,00 zł 42,00 zł
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.208,00 zł 2.208,00 zł
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł 0,00 zł
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 331,60 zł 375,36 zł
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 144,00 zł 188,00 zł
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.800 zł) 56,00 zł 56,00 zł
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

1.998,67 zł 1.954,67 zł
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 90%)
1.798,80 zł 1.759,20 zł
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 80%)
1.598,94 zł 1.563,74 zł
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 75%)

1.499,00 zł 1.466,00 zł

 

Podwyższone KUP:

Lp. Wyszczególnienie KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00 zł 2.800,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00 zł 2.800,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 273,28 zł 273,28 zł
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 42,00 zł 42,00 zł
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 68,60 zł 68,60 zł
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88 zł 383,88 zł
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12 zł 2.416,12 zł
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 217,45 zł 217,45 zł
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku  (Poz. 7 × 7,75%) 187,25 zł 187,25 zł
10. Koszty uzyskania przychodu 300,00 zł 300,00 zł
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 2.800 zł) 42,00 zł 42,00 zł
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10 + poz. 11) 2.158,00 zł 2.158,00 zł
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 43,76 zł 0,00 zł
14. Zaliczka na podatek ((Poz. 12 × 17%) – poz. 13) 323,10 zł 366,86 zł
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 136,00 zł 180,00 zł
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.800 zł) 56,00 zł 56,00 zł
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.006,67 zł 1.962,67 zł
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 90%)
1.806,00 zł 1.766,40 zł
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 80%)
1.605,34 zł 1.570,14 zł
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 75%)

1.505,00 zł 1.472,00 zł

 


Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. przy „zerowym PIT”

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla pełnoetatowego pracownika nieobjętego PPK korzystającego z „zerowego PIT” w 2021 r. powinno wyglądać jak poniżej:

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł)
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 273,28
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 42,00
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 68,60
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 217,45
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 0,00
10. Koszty uzyskania przychodu 0,00
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 2.800 zł) 0,00
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 0,00
14. Zaliczka na podatek 0,00
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 0,00
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.800 zł) 0,00
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.198,67
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 90%)

1.978,80
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 80%)

1.758,94
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 75%)

1.649,00

 

Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego korzystającego z „zerowego PIT” w 2021 r. z uwzględnieniem wpłaty na PPK (naliczonej od kwoty 2.800 zł przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%) powinno wyglądać jak poniżej:

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł)
1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2.800,00
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 2.800,00
3. Składka na ubezpieczenie emerytalne (Poz. 2 × 9,76%) 273,28
4. Składka na ubezpieczenia rentowe  (Poz. 2 × 1,5%) 42,00
5. Składka na ubezpieczenie chorobowe  (Poz. 2 × 2,45%) 68,60
6. Suma składek na ubezpieczenie społeczne  (Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) 383,88
7. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne  (Poz. 2 – poz. 6) 2.416,12
8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Poz. 7 × 9%) 217,45
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 0,00
10. Koszty uzyskania przychodu 0,00
11. Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę (1,5% x 2.800 zł) 42,00
12. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
13. Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 0,00
14. Zaliczka na podatek 0,00
15. Zaliczka na podatek dochodowy po zaokrągleniu do pełnych złotych  (Poz. 14 – poz. 9) 0,00
16. Wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego (2% x 2.800 zł) 56,00
17. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy

(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)
(Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 – poz. 16)

2.142,67
18. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych

(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 90%)

1.928,40
19. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 80%)

1.714,14
20. Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych i wpłat na PPK)  (poz. 17 x 75%)

1.607,00

Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19

Od 16 maja 2020 r. obowiązuje nowa reguła (wprowadzona w ramach tarczy 3.0), w myśl której w sytuacji, gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2:

  • pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub
  • członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu,

kwoty zwolnione z egzekucji określone w art. 871 § 1 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

Choć przepisy tego nie rozstrzygają, to w kontekście ustalania wyższej kwoty wolnej od potrąceń na powyższych zasadach decydujące znaczenie ma okres, za który przysługuje wynagrodzenie, z którego dokonywane jest potrącenie. A zatem skorzystanie z nowego rozwiązania wprowadzonego na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jest możliwe w okresie, w którym pracownik ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu podjętych w Polsce działań służących zapobieganiu zarażeniem COVID-19.

W związku z tym, przy ustalaniu zwiększonej kwoty chronionej przed potrąceniami należy brać pod uwagę okres, za jaki wypłacane jest wynagrodzenie, a nie datę wypłaty tego wynagrodzenia. W konsekwencji, nie ma znaczenia, kiedy pensja jest faktycznie stawiana do dyspozycji pracownikowi. Tym samym, jeżeli pracownikowi zredukowano wskutek epidemii koronawirusa płacę np. w okresie od początku maja do końca lipca 2020 r., to wynagrodzenie przysługujące za ten okres podlega zwiększonej ochronie, bez względu na to, kiedy zostanie faktycznie pracownikowi wypłacone. Jeżeli korzystające ze zwiększonej ochrony dzięki tarczy 3.0 wynagrodzenie lipcowe zostanie przykładowo przelane na konto podwładnego w sierpniu (czy nawet w późniejszym terminie), to nadal powinno ono być chronione wyższą kwotą wolną od potrąceń.

 

Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono modyfikację regulacji dotyczących ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami. Ich brzmienie wprost wskazuje, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

W nowym art. 833 § 21 k.p.c. zakres stosowania art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy uzupełniono również o świadczenia powtarzające się, które służą zapewnieniu utrzymania lub stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika. Ma to na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej można uznać za świadczenie powtarzające się, „którego celem jest zapewnienie utrzymania”. Osoby zatrudnione wszakże na podstawie umów cywilnoprawnych, choć stanowią niemały odsetek zatrudnionych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i tak są w znacznie gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym zdaniem ustawodawcy, w zakresie zapewnienia im minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

Dla ustalenia kwoty wolnej od potrąceń, gdy wynagrodzenie zleceniobiorcy posiada powtarzający się charakter i służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu, należy przyjąć kwotę gwarantowanej ustawą płacy minimalnej obowiązującą pracowników. Słuszność tego poglądu potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co ważne, w razie wątpliwości co do sposobu dokonania w konkretnej sytuacji potrącenia przy umowie zlecenia, zaleca się kontakt z organem egzekucyjnym (np. komornikiem), celem ustalenia reguł i zakresu egzekucji.

O zasadach dokonywania w 2021 r. potrąceń z należności zleceniobiorców piszemy szerzej w artykule: Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak dokonywać, kiedy stosować kwotę wolną od potrąceń.

 

Sprawdź praktyczne kalkulatory:

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
Kliknij i Sprawdź

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł