Kalkulator wynagrodzeń 2021 – rozliczanie listy płac (wyliczanie kwoty netto dla pracownika i zleceniobiorcy)

Rozliczanie wynagrodzeń zatrudnionych osób sprawia nierzadko sporo problemów. Wymaga to wszakże przede wszystkim bardzo dobrej znajomości przepisów zusowskich oraz tych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Aby uprościć proces rozliczania świadczeń przysługujących zatrudnionemu, przygotowaliśmy wyjątkowy kalkulator wynagrodzeń 2021, który wskaże prawidłowy sposób wyliczania kwoty netto na liście płac zawierającej nie tylko ozusowane wynagrodzenie za pracę, ale również np. składniki płacy zwolnione z oskładkowania, zasiłki i wynagrodzenie za chorobę, wpłaty do PPK czy inne świadczenia pozapłacowe.

Wyliczenie kwoty netto w przypadku pracownika krok po kroku:

Krok 1. Wyliczenie należnych składek ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu (pamiętając, że składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy).

Krok 2. Odjęcie od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowanych przez zatrudnioną osobę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.
Krok 3. Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów (250 zł lub 300 zł, ewentualnie 50% przy należnościach związanych z przeniesieniem praw autorskich) – tutaj polecamy kompleksowy tekst o KUP: Pracownicze koszty uzyskania przychodu – zagadnienia z praktyki.
Krok 4. Zaokrąglenie otrzymanej podstawy opodatkowania do pełnych złotych.
Krok 5. Pomnożenie zaokrąglonej podstawy przez odpowiednią stawkę procentową podatku (17% lub 32%).
Krok 6. Pomniejszenie obliczonej zaliczki na podatek o kwotę 43,76 zł (pod warunkiem złożenia przez pracownika PIT-2) oraz o kwotę składki zdrowotnej wynoszącej nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru (chodzi tu o składkę obliczoną od przychodu podlegającego opodatkowaniu).
Krok 7. Zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych złotych.

Krok 8. Odjęcie od kwoty należności pieniężnych brutto składek ZUS i zaliczki podatkowej.

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Do rozliczania należności pracowniczych polecamy nasz kalkulator wynagrodzeń:

Jak obliczyć wynagrodzenia należności ze stosunku pracy?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2021 (pracownik)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto pracownika (należności ze stosunku pracy)?

Kliknij i Sprawdź

 

Poniżej link do kalkulatora rozliczającego wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym, uwzględniającego nowe zasady kalkulowania zaliczek na podatek w sytuacji przekroczenia progu podatkowego w trakcie miesiąca:

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?
🧮 Kalkulator Online – Wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek)
Jak rozliczyć wynagrodzenie – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

Wyliczenie kwoty netto w przypadku zleceniobiorcy krok po kroku:

Krok 1. Wyliczenie należnych składek ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu (pamiętając, że składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, która w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższe niż  250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Krok 2. Odjęcie od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowanych przez zatrudnioną osobę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.
Krok 3. Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów w wysokości:

• 20% uzyskanego przychodu – kwotę tych kosztów oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, lub

• 50% uzyskanego przychodu (pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z środków zleceniobiorcy), jeśli przedmiotem zlecenia lub umowy o dzieło jest korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami – o tym, kiedy można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu traktuje interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15-9-2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Krok 4. Zaokrąglenie otrzymanej podstawy opodatkowania do pełnych złotych.
Krok 5. Pomnożenie zaokrąglonej podstawy przez najniższą stawkę procentową podatku wynoszącą obecnie 17%. Na wniosek podatnika stosuje się wyższą stawkę w wysokości 32% (art. 41a ustawy o PIT).

Krok 6. Pomniejszenie obliczonej zaliczki na podatek o obliczoną od należności podlegających opodatkowaniu kwotę składki zdrowotnej wynoszącej nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru.
Krok 7. Zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych złotych.

Krok 8. Odjęcie od kwoty należności pieniężnych brutto składek ZUS i zaliczki podatkowej.

 

Do rozliczania należności zleceniobiorców polecamy nasz kalkulator wynagrodzeń:

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2021 (umowa zlecenia i o dzieło – pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczyć wynagrodzenie i obliczyć netto z umowy zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)?

Kliknij i Sprawdź

Sprawdź: Lista płac 2021 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *