Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2021 r. i minimalne stawki dzienne

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za chorobę i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, przysługujących pracownikom pełnoetatowym (z wyłączeniem młodocianych), nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (wynoszącego w 2021 r.  2.416,12 zł; co wynika z wyliczenia: 2.800 zł – 13,71% x 2.800 zł).

Dla pracowników pracujących na część etatu, najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych jest zmniejszana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Sposób kalkulowania świadczeń należnych za chorobę, opiekę i macierzyństwo opisaliśmy szczegółowo w artykule: Jak wyliczać świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za chorobę i zasiłki)

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje  prawo w okresie pobierania wspomnianych świadczeń, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu  o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (por. pkt 307 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Przykład

Pracownik stał się niezdolny do pracy 14 stycznia 2021 r. Wynagrodzenie pracownika składa się ze stałego miesięcznego wynagrodzenia oraz dodatku stażowego, który jest  wypłacany w pełnej miesięcznej wysokości także za okresy choroby pracownika. Ustalona podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego (bez uwzględniania dodatku stażowego) wyniosła 2.157 zł. Dodatek stażowy przysługuje pracownikowi w kwocie 400 zł miesięcznie, a po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71% – 345,16 zł. W związku z tym, że ustalona podstawa wymiaru świadczenia chorobowego (2.157 zł) łącznie z kwotą dodatku stażowego (345,16 zł) przewyższa kwotę minimalnej podstawy wymiaru „chorobówki” wynoszącą 2.502,16 zł (2.157 zł + 345,16 zł = 2.502,16 zł > 2.416,12 zł), wynagrodzenia chorobowe przysługuje pracownikowi od ustalonej podstawy wymiaru wynoszącej 2.157 zł.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2021 r.

Wymiar
czasu pracy
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu
cały etat 2.416,12 

(2.800 zł – 13,71% x 2.800 zł)

3/4 etatu 1.812,09 

(2.100 zł – 13,71% x 2.100 zł)

1/2 etatu 1.208,06 

(1.400 zł – 13,71% x 1.400 zł)

1/3 etatu 805,37 

(933,33 zł – 13,71% x 933,33 zł)

1/4 etatu 604,03 

(700 zł – 13,71% x 700 zł)

 

Minimalne stawki dzienne świadczeń chorobowych w 2021 r.

Poniżej linki, pod którymi odnajdziemy:

 

Minimalne stawki dzienne świadczeń chorobowych w 2021 r.

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na cały etat
100% 90% 80% 75% 70% 60%
80,54 zł 72,49 zł 64,43 zł 60,41 zł 56,38 zł 48,32 zł

 

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu
100% 90% 80% 75% 70% 60%
60,40 zł 54,36 zł 48,32 zł 45,30 zł 42,28 zł 36,24 zł

 

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu
100% 90% 80% 75% 70% 60%
40,27 zł 36,24 zł 32,22 zł 30,20 zł 28,19 zł 24,16 zł

 

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu
100% 90% 80% 75% 70% 60%
26,85 zł 24,17 zł 21,48 zł 20,14 zł 18,80 zł 16,11 zł

 

Minimalna stawka dzienna świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu
100% 90% 80% 75% 70% 60%
20,13 zł 18,12 zł 16,11 zł 15,10 zł 14,09 zł 12,08 zł

 

Sprawdź praktyczny kalkulator:

Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?
🧮 Kalkulator Online – Wyliczanie świadczeń chorobowych
Jak obliczać wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wypadkowy i macierzyński?
Kliknij i Sprawdź
 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł