W grudniu 2020 r. trzy niedziele handlowe: 6, 13 i 20 grudnia

Wyjątkowo w grudniu 2020 r. są trzy niedziele handlowe: 6, 13 i 20 grudnia.

Na mocy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni:

  • zakaz pracy w handlu nie obowiązuje też w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, czyli w 2020 r. w niedziele przypadające 13 i 20 grudnia (art. 7);
  • w dniu 24 grudnia zakazane są prace w placówkach handlowych po godzinie 1400, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6 ww. ustawy.

Co ważne, na mocy oczekującej obecnie już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w dniu 6 grudnia 2020 r. nie obowiązuje zakaz handlu oraz wykonywania czynności wiązanych z handlem ani zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł