PIT-11 za 2020 r. cudzoziemca może być wysłany z „dziewiątkami” zamiast PESEL lub NIP

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie „Rzeczpospolita” wyjaśniło, że podobnie jak w rozliczeniach za 2019 r., istnieje możliwość złożenia przez pracodawców informacji PIT-11 za 2020 r. na dotychczasowych zasadach, to jest przy użyciu ciągu cyfr jako identyfikatora PESEL/NIP podatnika. Na rok 2021 nie jest planowana zmiana polegająca na uniemożliwieniu złożenia informacji od płatników z wpisanymi „dziewiątkami” w pozycji identyfikatora podatkowego.

 

To niewątpliwie bardzo dobra wiadomość. Trzeba jednak mieć na uwadze, że pomimo utrzymania możliwości złożenia PIT-11 bez PESEL lub NIP, urząd skarbowy może zwracać się do płatników z prośbą o wyjaśnienia braku wskazania właściwego identyfikatora podatkowego. Może też „dociekać” czy w istocie obcokrajowiec powinien być rozliczany według ogólnych zasad.

 

Przypomnijmy, że wcześniej w komunikacie z 26 listopada 2020 r. resort finansów zaznaczył, że:

 

  • płatnik (pracodawca) ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL podatnika (swojego pracownika). Błędem jest np. wpisywanie ciągu tych samych cyfr (jak 1111111111 czy 9999999999). Brak właściwych danych w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego uniemożliwi bądź utrudni podatnikowi (pracownikowi) wywiązanie się z obowiązków w PIT;
  • prawidłowo wpisany NIP lub PESEL pozwoli na jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Dzięki temu jego zeznanie podatkowe zostanie wygenerowane i udostępnienie w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl. Ponadto podatnik (pracownik) zaloguje się do usługi Twój e-PIT z wykorzystaniem danych autoryzujących, na które składają się m.in. PESEL lub NIP, złoży zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl, skorzysta z ulg i odliczeń, co może spowodować zwrot nadpłaty podatku;
  • jeżeli pracownik jest cudzoziemcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

O powyższym komunikacie informowaliśmy w artykule: Na PIT-11 musi znaleźć się właściwy PESEL lub NIP zatrudnionego.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł