Zmiana w 2021 r. stóp procentowych składek na FP i FS

Informator Kadrowo - Płacowy 2021

Od 1 stycznia 2021 r. ustawodawca zmodyfikował wysokość stóp procentowych dotyczących składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Obecnie składka na FP to 1%, zaś na FS – 1,45%.

Powyższa zmiana wynika z zapisów ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 190), w której:

  • w art. 26 ustalono obowiązkową składkę na FP w wysokości 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • w art. 27 wskazano, że obowiązkowa składka na Fundusz Solidarnościowy wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia.

W rezultacie, łączna wysokość ww. składek (dla celów ich wykazania w deklaracji rozliczeniowej) w dalszym ciągu wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Przypomnijmy, że do końca 2020 r. stopa procentowa ww. składek wynosiła: 2% – dla FP i 0,45% – dla FS.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł