Zaświadczenie A1 od 1 kwietnia 2022 r. tylko elektronicznie

ZUS

Od 1 kwietnia 2022 r. wnioski o zaświadczenia A1 należy składać do ZUS wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przypomnijmy, że dokument ten potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 83e ustawy z dnia 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych) od 1 kwietnia 2022 r. ZUS przyjmuje elektroniczne wnioski o zaświadczenia A1 i w odpowiedzi na nie wydaje zaświadczenia A1 również w formie dokumentów elektronicznych. Wydane przez ZUS zaświadczenia są udostępniane osobie składającej wniosek na jej profilu, utworzonym na PUE ZUS.

Przekazane elektronicznie zaświadczenie A1 można wydrukować. Taki wydruk jest dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia A1, ZUS wydaje decyzję. Będzie ona dostępna na profilu PUE ZUS wnioskodawcy.

Baza niezbędnych kalkulatorów płacowych w jednej aplikacji!

Jak wynika z art. 83e ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych, wniosek o wydanie A1 w aktualnym stanie prawnym może zostać złożony w postaci papierowej tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Dodajmy, że mocą znowelizowanych przepisów, ZUS powinien umożliwić weryfikację autentyczności zaświadczenia A1, dzięki której zagraniczna instytucja zabezpieczenia społecznego, zagraniczny pracodawca lub inny podmiot będą mogli sprawdzić ważność przedłożonego im dokumentu i jego prawdziwość.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł