Listy płac 2023 – umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy, który złożył PIT-2

Listy płac na 2023 rok

Prawidłowe rozliczenie listy płac zleceniobiorcy – cudzoziemca wymaga wzięcia pod uwagę przede wszystkim takich kwestii jak rodzaj umowy na podstawie, której praca jest świadczona, kraj wykonywania pracy, rezydencja podatkowa obcokrajowca oraz długość okresu przebywania przez niego na obszarze Polski.

Przygotowany przez redakcję SerwisKadrowego.pl przykład listy płac wskazuje w jaki sposób właściwie pod względem płacowym rozliczyć umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który złożył PIT-2 oraz oświadczenie potwierdzające przeniesienie ośrodka interesów życiowych do Polski.

Sprawdź unikalny kalkulator do rozliczania umów zlecenia zawieranych z obcokrajowcami (np. obywatelami Ukrainy), który wskazuje nie tylko poprawne wyniki, ale także dokładny opis poszczególnych wyliczeń.

 

Przykład

32-letni obywatel Ukrainy na okres od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. zatrudniony został przez polską firmę działającą na obszarze Łodzi i okolic na umowę zlecenia, która stanowi dla niego jedyne źródło utrzymania (a tym samym jedyny tytuł do ubezpieczeń zusowskich). Jego miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji tej umowy wynosi co miesiąc 3.850 zł brutto.

Baza niezbędnych kalkulatorów płacowych w jednej aplikacji!

Uwzględniając fakt, iż:

– nie przystąpił on do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,

– w czerwcu przepracował w sumie 150 godz.,

– nie jest uczestnikiem PPK,

– złożył oświadczenie z którego wynika, że jego ośrodek interesów życiowych został przeniesiony do Rzeczypospolitej Polskiej,

– ma prawo do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% oraz kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł, bo tak wynika ze złożonego przez niego PIT-2 wg wzoru opracowanego przez resort finansów

rozliczenie czerwcowej listy płac w rozstrzyganym przypadku powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 3.850,00 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 3850 zł 3.850,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3850 zł × 9,76% 375,76 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 3850 zł × 1,5% 57,75 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 0,00 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 375,76 zł + 57,75 zł + 0 zł 433,51 zł
Stawka procentowa podatku 12%
Kwota kosztów uzyskania przychodu [3850 zł – 433,51 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego)] × 20% 683,30 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3850 zł – 433,51 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 683,3 zł (koszty uzyskania przychodu) 2.733,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2733 zł × 12%) – 300 zł 27,96 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3850 zł – 433,51 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 3.416,49 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 3416,49 zł × 9% 307,48 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 27,96 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 28,00 zł
Kwota netto 3850 zł – 433,51 zł (skł. społ.) – 307,48 zł (skł. zdrow.) – 28 zł 3.081,01 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł