Wymiar czasu pracy w listopadzie 2023 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy kadry i płace

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym listopad 2023 r. wynosi:

  • 160 godzin;
  • 20 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w listopadzie 2023 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w listopadzie 2023 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 listopada przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca listopada, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w listopadzie 2023 r. pełne tygodnie to: 1-7.11, 8-14.11, 15-21.11, 22-28.11 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29 i 30 listopada):  160 godz. + (8 godz. × 2 dni „wystające”);
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w listopadzie w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święta przypadające na 1 i 11 listopada): 176 godz. – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada).

 

W listopadzie 2023 r. jedno święto przypada w sobotę, tj. 11 listopada. W związku z tym, pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 K.p., do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), innego dnia wolnego od pracy za ww. święto. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada sobotnie święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w listopadzie 2023 r. dla pełnoetatowca to 160 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada) = 160 godz.

 

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w listopadzie 2023 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 120 godz. (160 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 80 godz. (160 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 53,33 godz. (160 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 40 godz. (160 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2023

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł