Wymiar czasu pracy w kwietniu 2024 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy kadry i płace

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym kwiecień 2024 r. wynosi:

  • 168 godzin;
  • 21 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w kwietniu 2024 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w kwietniu 2024 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 kwietnia przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca kwietnia, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w kwietniu 2024 r. pełne tygodnie to: 1-7.04, 8-14.04, 15-21.04, 22-28.04 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29 i 30 kwietnia):  160 godz. + (8 godz. × 2 dni „wystające”),
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w kwietniu w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święta przypadające na 1 kwietnia): 176 godz. – (8 godz. × 1 dzień świąteczny przypadający na 1 kwietnia).

 

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w kwietniu 2024 r. dla pełnoetatowca to 168 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 dzień świąteczny przypadający na 1 kwietnia).

 

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w kwietniu 2024 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 126 godz. (168 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 84 godz. (168 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 56 godz. (168 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 42 godz. (168 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2024

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł