Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Artykuły z kategorii składki ZUS

1 kwietnia 2024 r. to dzień zmiany 33 kategorii ryzyka dla poszczególnych grup działalności, która prowadzi do zmiany stopy procentowej składki wypadkowej dla nowego okresu składkowego przypadającego na okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

 

Tylko w jednej grupie działalności określonej mianem: „Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)” przewidziano wzrost stopy procentowej.

W przypadku 32 grup działalności postanowiono o obniżeniu stóp procentowych składki wypadkowej. Są to grupy m.in. dotyczące upraw rolnych, leśnictwa, rybactwa, górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rud metali, produkcji artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych, odzieży, wyrobów tekstylnych, metali, urządzeń elektrycznych).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

W pozostałych 31 grupach składka wypadkowa pozostaje bez zmian.

Przypomnijmy, że do zmian stóp procentowych składki wypadkowej w okresie składkowym trwającym od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. może dojść także w przypadku płatników, którzy za ostatnie 3 lata składali w ZUS informację ZUS IWA. W odniesieniu do nich ostateczna wysokość stopy procentowej składki jest ustalana przez ZUS, po wzięciu pod uwagę nie tylko stopy procentowej ustalonej dla tej grupy działalności, ale również indywidualnego wskaźnika korygującego w przedziale od 0,5 do 1,5.

Wspomniana grupa płatników powinna otrzymać informację o wysokości składki wypadkowej na nowy okres składkowy do 20 kwietnia 2024 r. na profilu informacyjnym PUE ZUS.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł