Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – luty 2018

Przegląd lutowych interpretacji podatkowych rozstrzyga m.in.: czy impreza / wyjazd, który nie stanowi integracji generuje dla pracowników przychód? czy dodatek relokacyjny dla pracownika może korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla przeniesienia służbowego? czy uiszczane przez spółkę składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz są dla nich przychodem? w jaki sposób rozliczać Ukraińców pracujących w Polsce na umowę o pracę gdy ich pobyt…

czytaj więcej ➤

Firmy nie mogą żądać nadpłaty podatku za oddelegowanych i korygować ich list płac

Pracodawcy nie mogą żądać od fiskusa zwrotu zaliczek podatkowych opłaconych za oddelegowanych, których pobyt za granicą przekroczył 183 dni, przez co od pierwszego dnia zagranicznego pobytu powinni oni podlegać pod system podatkowy kraju oddelegowania. W takiej sytuacji nie ma również podstaw do korygowania list płac i zwracania podwładnym pobranych z ich pensji zaliczek na podatek. O nadpłatę podatkową występować mogą…

czytaj więcej ➤

Firma może wystąpić o zwrot nienależnie zapłaconego w Polsce podatku za oddelegowanych

Firma może wystąpić do fiskusa o zwrot nienależnie zapłaconego w Polsce podatku naliczonego od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Na takim stanowisku stanął NSA w wyroku z 26 stycznia 2017 r., sygn. II FSK 3973/14, wydanym w sprawie dotyczącej pracodawcy, który: wysyłał w ramach oddelegowania pracowników Polaków do pracy w Niemczech, od ich wynagrodzenia odprowadzał w całości zaliczki podatkowe w Polsce, mimo…

czytaj więcej ➤

Gdy oddelegowanie będzie dłuższe niż 183 dni nie trzeba pobierać podatku w Polsce

Gdy „z góry” wiadomo, że oddelegowanie pracownika do pracy za granicą będzie trwać dłużej niż 183 dni, wówczas nie trzeba pobierać podatku w Polsce. Stosownie wszakże do art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakład pracy nie pobiera zaliczek podatkowych od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub…

czytaj więcej ➤