Imprezy i wycieczki dla pracowników są opodatkowane jeśli nie są integracyjne

Jeśli fundowane pracownikowi czy zleceniobiorcy przez podmiot zatrudniający imprezy, wycieczki czy wyjazdy mają charakter integracyjny czyli służą przede wszystkim poprawie atmosfery i komunikacji w pracy czy podniesieniu efektywności załogi, wówczas nie trzeba od ich wartości naliczać zaliczek na podatek ani składek ZUS. Sytuacja wygląda inaczej, gdy wspomniane wydarzenia / eventy elementu integracji nie  posiadają. W takich okolicznościach generują one przychód,…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – marzec – kwiecień 2018 (2)

Druga część przeglądu interpretacji podatkowych z marca i kwietnia 2018 r. przynosi odpowiedzi m.in. na następujące pytania: czy wypłacone pracownikowi kwoty z tytułu częściowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy mogą być wolne od podatku?  jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowej dofinansowanej z zfśs?  czy należy korygować PIT-11…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji podatkowych dotyczących PIT – luty 2018

Przegląd lutowych interpretacji podatkowych rozstrzyga m.in.: czy impreza / wyjazd, który nie stanowi integracji generuje dla pracowników przychód? czy dodatek relokacyjny dla pracownika może korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla przeniesienia służbowego? czy uiszczane przez spółkę składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz są dla nich przychodem? w jaki sposób rozliczać Ukraińców pracujących w Polsce na umowę o pracę gdy ich pobyt…

czytaj więcej ➤

Impreza jubileuszowa a przychód pracownika

Czy impreza jubileuszowa to przychód dla pracownika w niej uczestniczącego? Otóż nie. Udział pracowników w imprezie jubileuszowej opłaconej w całości ze środków obrotowych przez pracodawcę, nie generuje po ich stronie przysporzenia majątkowego. Od tego typu świadczenia, mającego na celu integrację pracowników, co jednocześnie przełożyć się ma na lepszą współpracę, zwiększenie wydajności i jakości wykonywanych obowiązków, nie należy więc naliczać zaliczki na…

czytaj więcej ➤