★ Dostęp Premium Na 365 Dni ★ do sprawdzonej i aktualizowanej na bieżąco wiedzy z zakresu kadr i płac! Kup już dziś i przestań obawiać się zmian przepisów!
★ Premium.SerwisKadrowego.pl ★

Jak obliczać dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę) + kalkulator

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) nie jest świadczeniem powszechnym. Pracownik otrzymuje je jedynie wówczas, gdy takie prawo nadają mu:

  • ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (zwanej dalej ustawą z 12 grudnia 1997 r.), bądź
  • umowa o pracę lub przepisy wewnątrzzakładowe takie jak np. układ zbiorowy pracy albo regulamin wynagradzania – w przypadku pracodawców prywatnych.

Ustalanie prawa i wysokości trzynastki przysparza nierzadko sporo problemów. W ich przezwyciężenie z pewnością pomoże niniejsze opracowanie i przygotowany przez redakcję SerwisKadrowego.pl kalkulator. (więcej…)

Dodatek stażowy wypłacany za okresy pobierania świadczeń chorobowych a dodatkowe wynagrodzenie roczne

W kwestii tego, czy przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględniać dodatek stażowy wypłacany za okresy pobierania świadczeń chorobowych zdania były i są podzielone. Swój pogląd na tę sprawę w lutym 2021 r. zmienił resort pracy. (więcej…)