Jak obliczać dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę) + kalkulator

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) nie jest świadczeniem powszechnym. Pracownik otrzymuje je jedynie wówczas, gdy takie prawo nadają mu: ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (zwanej dalej ustawą z 12 grudnia 1997 r.), bądź umowa o pracę lub przepisy wewnątrzzakładowe takie jak np. układ zbiorowy pracy albo regulamin wynagradzania – w przypadku pracodawców prywatnych. Ustalanie prawa…

czytaj dalej ➤

Dodatek stażowy wypłacany za okresy pobierania świadczeń chorobowych a dodatkowe wynagrodzenie roczne

W kwestii tego, czy przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględniać dodatek stażowy wypłacany za okresy pobierania świadczeń chorobowych zdania były i są podzielone. Swój pogląd na tę sprawę w lutym 2021 r. zmienił resort pracy.

czytaj dalej ➤