Indywidualne porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej – wzór

Praca zdalna wzory dokumentów do pobrania

Po znowelizowaniu przepisów, praca zdalna musi być wykonywana już tylko w oparciu o regulacje Kodeksu pracy. Stanowią one m.in., że jeśli w kwestii świadczenia pracy „na odległość” nie zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) i nie został wydany regulamin pracy zdalnej, wówczas zasady świadczenia omawianej pracy powinny być określone w polecenie pracodawcy lub porozumieniu…

czytaj więcej ➤