Indywidualne porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej – wzór

Praca zdalna wzory dokumentów do pobrania

Po znowelizowaniu przepisów, praca zdalna musi być wykonywana już tylko w oparciu o regulacje Kodeksu pracy. Stanowią one m.in., że jeśli w kwestii świadczenia pracy „na odległość” nie zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) i nie został wydany regulamin pracy zdalnej, wówczas zasady świadczenia omawianej pracy powinny być określone w polecenie pracodawcy lub porozumieniu…

czytaj więcej ➤

Regulamin pracy zdalnej – wzór 2023

Praca zdalna wzory dokumentów do pobrania

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna powinna być wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Wskazują one m.in. zasady zdalnego pracowania, dokumenty, na podstawie których praca na odległość powinna być świadczona oraz to, co w takich dokumentach musi się znaleźć. Jednym ze wspomnianych dokumentów jest regulamin pracy zdalnej.

czytaj więcej ➤

Podwyższone koszty uzyskania przychodu a praca zdalna od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna

Ministerstwo Finansów jeszcze w 2020 r. wyraziło stanowisko, że niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, i gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Ku uciesze płatników i…

czytaj więcej ➤

Praca zdalna i kontrola trzeźwości a zmiany w aktach osobowych czyli w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej

Książka dla kadr i płac

Od 21 marca 2023 r. w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przewidziano podział akt osobowych na 5 (w miejsce funkcjonujących w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 20 marca 2023 r. czterech) części.

czytaj więcej ➤

Praca zdalna 2023 – pytania i odpowiedzi przygotowane przez resort pracy

Praca zdalna po najnowszych zmianach przepisów

Dzień wejścia w życie „kodeksowych” przepisów o pracy zdalnej to 7 kwietnia 2023 r. Aby uprościć ich właściwą interpretację, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na szereg istotnych pytań dotyczących pracowania „na odległość”.

czytaj więcej ➤

Okazjonalna praca zdalna (w tym wyjaśnienia resortu pracy)

Praca zdalna

Mocą art. 6733 § 1 Kodeksu pracy, od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Aby właściwie „korzystać” z okazjonalnej pracy zdalnej, należy przede wszystkim w pierwszej kolejności poznać dokładnie przepisy ją wprowadzające. Warto również zaznajomić się z wyjaśnieniami resortu pracy.

czytaj więcej ➤

Praca zdalna 2023 i badanie trzeźwości pracowników – zmiana przepisów Kodeksu pracy

Praca zdalna

W dniu 6 lutego 2023 r. w Dz.U. pod poz. 240 opublikowano ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych: wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy, (przy jednoczesnym uchyleniu regulacji pracy zdalnej w ustawie z dnia 2 marca…

czytaj więcej ➤