Stypendium niepełnoletnich uczestników staży zawodowych bez ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Stypendystów będących osobami niepełnoletnimi nie należy obejmować ubezpieczeniami społecznymi z tytułu pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące. Interpretacja ZUS Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2016 r. DI/100000/43/817/2016 DECYZJA NR 817/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004…

czytaj więcej ➤

Udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych nieodpłatnie

ZUS SerwisKadrowego.pl

Wartość świadczenia związanego z nieodpłatnym udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego do korzystania w celach prywatnych, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Interpretacja ZUS Lublin, dnia 31 sierpnia 2016 r. WPI/200000/43 /933/2016 DECYZJA Nr 933/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.…

czytaj więcej ➤