Zmiany kodów tytułów ubezpieczenia od 5 sierpnia 2023 r.

Artykuły z kategorii składki ZUS

Z dniem 5 sierpnia 2023 r. w życie weszły znaczące modyfikacje kodów wykazywanych w zusowskich dokumentach rozliczeniowych. Wynikają one z  rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji…

czytaj więcej ➤